&Nu Status


Mail log för 4 April - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5355341-8.10717.40099.810.19
obfuscate32320-4.8410.000100.000.00
obfuscate28280-1.1180.000100.000.00
obfuscate28280-0.6320.000100.000.00
obfuscate24240-53.2460.000100.000.00
obfuscate24240-5.2790.000100.000.00
obfuscate22220-1.4550.000100.000.00
obfuscate21210-2.2900.000100.000.00
obfuscate15150-2.2530.000100.000.00
obfuscate13130-0.4000.000100.000.00
obfuscate12120-0.5330.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5355341-8.10717.40099.810.19
obfuscate32320-4.8410.000100.000.00
obfuscate28280-1.1180.000100.000.00
obfuscate28280-0.6320.000100.000.00
obfuscate24240-53.2460.000100.000.00
obfuscate24240-5.2790.000100.000.00
obfuscate22220-1.4550.000100.000.00
obfuscate21210-2.2900.000100.000.00
obfuscate15150-2.2530.000100.000.00
obfuscate13130-0.4000.000100.000.00
obfuscate12120-0.5330.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3211.5509.00066.6733.33
obfuscate5355341-8.10717.40099.810.19
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate440-1.7000.000100.000.00
obfuscate550-3.4600.000100.000.00
obfuscate24240-53.2460.000100.000.00
obfuscate12120-0.5330.000100.000.00
obfuscate550-0.7000.000100.000.00
obfuscate220-49.1000.000100.000.00
obfuscate330-1.6330.000100.000.00
obfuscate21210-2.2900.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-94.9000.000100.000.00
obfuscate24240-53.2460.000100.000.00
obfuscate220-49.1000.000100.000.00
obfuscate5355341-8.10717.40099.810.19
obfuscate24240-5.2790.000100.000.00
obfuscate32320-4.8410.000100.000.00
obfuscate550-3.4600.000100.000.00
obfuscate770-2.8570.000100.000.00
obfuscate21210-2.2900.000100.000.00
obfuscate15150-2.2530.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5355341-8.10717.40099.810.19
obfuscate3211.5509.00066.6733.33
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate440-1.7000.000100.000.00
obfuscate550-3.4600.000100.000.00
obfuscate24240-53.2460.000100.000.00
obfuscate12120-0.5330.000100.000.00
obfuscate550-0.7000.000100.000.00
obfuscate220-49.1000.000100.000.00
obfuscate330-1.6330.000100.000.00
obfuscate21210-2.2900.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate440-1.7000.000100.000.00
obfuscate550-3.4600.000100.000.00
obfuscate24240-53.2460.000100.000.00
obfuscate12120-0.5330.000100.000.00
obfuscate550-0.7000.000100.000.00
obfuscate220-49.1000.000100.000.00
obfuscate330-1.6330.000100.000.00
obfuscate21210-2.2900.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate22220-1.4550.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3211.5509.00066.6733.33
obfuscate5355341-8.10717.40099.810.19
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate440-1.7000.000100.000.00
obfuscate550-3.4600.000100.000.00
obfuscate24240-53.2460.000100.000.00
obfuscate12120-0.5330.000100.000.00
obfuscate550-0.7000.000100.000.00
obfuscate220-49.1000.000100.000.00
obfuscate330-1.6330.000100.000.00
obfuscate21210-2.2900.000100.000.00

Mest Spam med ratio 17.4 var:
Sun Apr 4 17:32:30 2021; Spam; 17.4; obfuscate; Steven Anderson ; JUNK I seek your consent; ...
Mest Ham med ratio -98.4 var:
Sun Apr 4 00:14:05 2021; Mail; -98.4; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMZW8gSsO2bnNzb24gbw; ...

2 st Spam och 856 st Ham ger totalt 858 st Mail (00% spam) till 38 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 13.2000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Apr 5 11:37:00 EDT 2021