&Nu Status


Mail log för 3 April - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4354296-8.47912.86798.621.38
obfuscate28280-94.9000.000100.000.00
obfuscate25250-1.9560.000100.000.00
obfuscate20191-5.5538.60095.005.00
obfuscate19190-2.1000.000100.000.00
obfuscate16142-1.25013.80087.5012.50
obfuscate16160-18.6000.000100.000.00
obfuscate16160-1.4810.000100.000.00
obfuscate15150-0.7000.000100.000.00
obfuscate11101-0.2009.50090.919.09
obfuscate10100-1.7000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4354296-8.47912.86798.621.38
obfuscate28280-94.9000.000100.000.00
obfuscate25250-1.9560.000100.000.00
obfuscate19190-2.1000.000100.000.00
obfuscate20191-5.5538.60095.005.00
obfuscate16160-18.6000.000100.000.00
obfuscate16160-1.4810.000100.000.00
obfuscate15150-0.7000.000100.000.00
obfuscate16142-1.25013.80087.5012.50
obfuscate11101-0.2009.50090.919.09
obfuscate10100-1.7000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4354296-8.47912.86798.621.38
obfuscate16142-1.25013.80087.5012.50
obfuscate11101-0.2009.50090.919.09
obfuscate20191-5.5538.60095.005.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate110-1.5000.000100.000.00
obfuscate660-34.1330.000100.000.00
obfuscate2202.0000.000100.000.00
obfuscate770-0.9860.000100.000.00
obfuscate4400.7250.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate28280-94.9000.000100.000.00
obfuscate550-40.3000.000100.000.00
obfuscate660-34.1330.000100.000.00
obfuscate330-32.5670.000100.000.00
obfuscate16160-18.6000.000100.000.00
obfuscate4354296-8.47912.86798.621.38
obfuscate110-8.2000.000100.000.00
obfuscate20191-5.5538.60095.005.00
obfuscate770-2.9860.000100.000.00
obfuscate330-2.9000.000100.000.00
obfuscate19190-2.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16142-1.25013.80087.5012.50
obfuscate4354296-8.47912.86798.621.38
obfuscate11101-0.2009.50090.919.09
obfuscate20191-5.5538.60095.005.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate110-1.5000.000100.000.00
obfuscate660-34.1330.000100.000.00
obfuscate2202.0000.000100.000.00
obfuscate770-0.9860.000100.000.00
obfuscate4400.7250.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate110-1.5000.000100.000.00
obfuscate660-34.1330.000100.000.00
obfuscate2202.0000.000100.000.00
obfuscate770-0.9860.000100.000.00
obfuscate4400.7250.000100.000.00
obfuscate770-2.9860.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate770-1.3000.000100.000.00
obfuscate330-1.8670.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16142-1.25013.80087.5012.50
obfuscate11101-0.2009.50090.919.09
obfuscate20191-5.5538.60095.005.00
obfuscate4354296-8.47912.86798.621.38
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate110-1.5000.000100.000.00
obfuscate660-34.1330.000100.000.00
obfuscate2202.0000.000100.000.00
obfuscate770-0.9860.000100.000.00
obfuscate4400.7250.000100.000.00

Mest Spam med ratio 14.3 var:
Sat Apr 3 19:00:17 2021; Spam; 14.3; obfuscate; ; JUNK (no subject); ...
Mest Ham med ratio -98.4 var:
Sat Apr 3 10:54:04 2021; Mail; -98.4; obfuscate; Facebook ; UTF-8BTW9uaWthIFdhaGx1bmQg; ...

10 st Spam och 692 st Ham ger totalt 702 st Mail (01% spam) till 37 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 12.2900


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Apr 4 11:37:00 EDT 2021