&Nu Status


Mail log för 2 April - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4434376-8.33711.16798.651.35
obfuscate38371-5.4599.90097.372.63
obfuscate22211-1.67111.10095.454.55
obfuscate22220-0.6910.000100.000.00
obfuscate21210-1.7000.000100.000.00
obfuscate18180-22.1890.000100.000.00
obfuscate16160-1.8750.000100.000.00
obfuscate14140-0.9570.000100.000.00
obfuscate13130-94.9000.000100.000.00
obfuscate12120-0.8080.000100.000.00
obfuscate10100-1.6400.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4434376-8.33711.16798.651.35
obfuscate38371-5.4599.90097.372.63
obfuscate22220-0.6910.000100.000.00
obfuscate22211-1.67111.10095.454.55
obfuscate21210-1.7000.000100.000.00
obfuscate18180-22.1890.000100.000.00
obfuscate16160-1.8750.000100.000.00
obfuscate14140-0.9570.000100.000.00
obfuscate13130-94.9000.000100.000.00
obfuscate12120-0.8080.000100.000.00
obfuscate10100-1.6400.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4434376-8.33711.16798.651.35
obfuscate211-1.70020.60050.0050.00
obfuscate22211-1.67111.10095.454.55
obfuscate761-17.0339.90085.7114.29
obfuscate38371-5.4599.90097.372.63
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate18180-22.1890.000100.000.00
obfuscate220-2.0500.000100.000.00
obfuscate220-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate10100-1.6400.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-98.4000.000100.000.00
obfuscate110-95.4000.000100.000.00
obfuscate13130-94.9000.000100.000.00
obfuscate440-51.3250.000100.000.00
obfuscate880-38.3250.000100.000.00
obfuscate18180-22.1890.000100.000.00
obfuscate761-17.0339.90085.7114.29
obfuscate770-15.5430.000100.000.00
obfuscate4434376-8.33711.16798.651.35
obfuscate220-8.2000.000100.000.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-1.70020.60050.0050.00
obfuscate4434376-8.33711.16798.651.35
obfuscate22211-1.67111.10095.454.55
obfuscate761-17.0339.90085.7114.29
obfuscate38371-5.4599.90097.372.63
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate18180-22.1890.000100.000.00
obfuscate220-2.0500.000100.000.00
obfuscate220-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate10100-1.6400.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate18180-22.1890.000100.000.00
obfuscate220-2.0500.000100.000.00
obfuscate220-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate10100-1.6400.000100.000.00
obfuscate110-95.4000.000100.000.00
obfuscate550-2.2200.000100.000.00
obfuscate10100-0.4000.000100.000.00
obfuscate10100-1.1400.000100.000.00
obfuscate1100.6000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-1.70020.60050.0050.00
obfuscate761-17.0339.90085.7114.29
obfuscate22211-1.67111.10095.454.55
obfuscate38371-5.4599.90097.372.63
obfuscate4434376-8.33711.16798.651.35
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate18180-22.1890.000100.000.00
obfuscate220-2.0500.000100.000.00
obfuscate220-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate10100-1.6400.000100.000.00

Mest Spam med ratio 20.6 var:
Fri Apr 2 00:36:17 2021; Spam; 20.6; obfuscate; DHL EXPRESS DELIVERY COMPANY ; JUNK DHL PACKAGE DELIVERY NOTIFICATION; ...
Mest Ham med ratio -98.4 var:
Fri Apr 2 00:10:33 2021; Mail; -98.4; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBUaG9tYXMgTWFya3Vz; ...

10 st Spam och 749 st Ham ger totalt 759 st Mail (01% spam) till 43 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.8500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Apr 3 11:37:00 EDT 2021