&Nu Status


Mail log för 1 April - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4594590-6.6510.000100.000.00
obfuscate47470-0.7570.000100.000.00
obfuscate41410-1.4490.000100.000.00
obfuscate36360-21.8420.000100.000.00
obfuscate32320-0.7190.000100.000.00
obfuscate27270-0.9630.000100.000.00
obfuscate26260-1.0500.000100.000.00
obfuscate23230-1.5570.000100.000.00
obfuscate23230-1.7170.000100.000.00
obfuscate20200-5.2750.000100.000.00
obfuscate19190-11.8580.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4594590-6.6510.000100.000.00
obfuscate47470-0.7570.000100.000.00
obfuscate41410-1.4490.000100.000.00
obfuscate36360-21.8420.000100.000.00
obfuscate32320-0.7190.000100.000.00
obfuscate27270-0.9630.000100.000.00
obfuscate26260-1.0500.000100.000.00
obfuscate23230-1.5570.000100.000.00
obfuscate23230-1.7170.000100.000.00
obfuscate20200-5.2750.000100.000.00
obfuscate19190-11.8580.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16151-0.49310.10093.756.25
obfuscate14131-2.0388.80092.867.14
obfuscate12120-1.7000.000100.000.00
obfuscate330-66.0670.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate26260-1.0500.000100.000.00
obfuscate11110-1.0090.000100.000.00
obfuscate23230-1.5570.000100.000.00
obfuscate14140-0.6500.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17170-94.9000.000100.000.00
obfuscate330-66.0670.000100.000.00
obfuscate36360-21.8420.000100.000.00
obfuscate770-16.3000.000100.000.00
obfuscate19190-11.8580.000100.000.00
obfuscate12120-10.9420.000100.000.00
obfuscate12120-9.5170.000100.000.00
obfuscate4594590-6.6510.000100.000.00
obfuscate20200-5.2750.000100.000.00
obfuscate110-3.5000.000100.000.00
obfuscate880-2.0500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16151-0.49310.10093.756.25
obfuscate14131-2.0388.80092.867.14
obfuscate12120-1.7000.000100.000.00
obfuscate330-66.0670.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate26260-1.0500.000100.000.00
obfuscate11110-1.0090.000100.000.00
obfuscate23230-1.5570.000100.000.00
obfuscate14140-0.6500.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12120-1.7000.000100.000.00
obfuscate330-66.0670.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate26260-1.0500.000100.000.00
obfuscate11110-1.0090.000100.000.00
obfuscate23230-1.5570.000100.000.00
obfuscate14140-0.6500.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate36360-21.8420.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14131-2.0388.80092.867.14
obfuscate16151-0.49310.10093.756.25
obfuscate12120-1.7000.000100.000.00
obfuscate330-66.0670.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate26260-1.0500.000100.000.00
obfuscate11110-1.0090.000100.000.00
obfuscate23230-1.5570.000100.000.00
obfuscate14140-0.6500.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 10.1 var:
Thu Apr 1 22:10:52 2021; Spam; 10.1; obfuscate; van hz ; JUNK UTF-8QFwd3A_17_awesome_Gift_for_Him_2C_Personalized_Wallet2C_; ...
Mest Ham med ratio -103.6 var:
Thu Apr 1 13:38:58 2021; Mail; -103.6; obfuscate; pair International ; Statement 12330-0218 -- no payment due; ...

2 st Spam och 961 st Ham ger totalt 963 st Mail (00% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.4500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Apr 2 11:37:00 EDT 2021