&Nu Status


Mail log för 22 Februari - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4874870-8.4460.000100.000.00
obfuscate30300-5.1230.000100.000.00
obfuscate29290-0.9520.000100.000.00
obfuscate25250-19.5520.000100.000.00
obfuscate20191-0.61610.10095.005.00
obfuscate19190-0.3630.000100.000.00
obfuscate19190-1.0110.000100.000.00
obfuscate19190-0.9370.000100.000.00
obfuscate18180-0.9670.000100.000.00
obfuscate16160-1.7000.000100.000.00
obfuscate15150-1.1870.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4874870-8.4460.000100.000.00
obfuscate30300-5.1230.000100.000.00
obfuscate29290-0.9520.000100.000.00
obfuscate25250-19.5520.000100.000.00
obfuscate19190-0.3630.000100.000.00
obfuscate20191-0.61610.10095.005.00
obfuscate19190-1.0110.000100.000.00
obfuscate19190-0.9370.000100.000.00
obfuscate18180-0.9670.000100.000.00
obfuscate16160-1.7000.000100.000.00
obfuscate15150-1.1870.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate20191-0.61610.10095.005.00
obfuscate770-0.7430.000100.000.00
obfuscate220-0.9500.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate1101.1000.000100.000.00
obfuscate15150-1.1870.000100.000.00
obfuscate1102.4000.000100.000.00
obfuscate12120-0.5170.000100.000.00
obfuscate6605.2170.000100.000.00
obfuscate30300-5.1230.000100.000.00
obfuscate19190-0.3630.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-96.9000.000100.000.00
obfuscate330-65.3330.000100.000.00
obfuscate550-39.9600.000100.000.00
obfuscate15150-20.7330.000100.000.00
obfuscate25250-19.5520.000100.000.00
obfuscate4874870-8.4460.000100.000.00
obfuscate440-6.9500.000100.000.00
obfuscate30300-5.1230.000100.000.00
obfuscate220-3.7500.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate110-2.8000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate20191-0.61610.10095.005.00
obfuscate770-0.7430.000100.000.00
obfuscate220-0.9500.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate1101.1000.000100.000.00
obfuscate15150-1.1870.000100.000.00
obfuscate1102.4000.000100.000.00
obfuscate12120-0.5170.000100.000.00
obfuscate6605.2170.000100.000.00
obfuscate30300-5.1230.000100.000.00
obfuscate19190-0.3630.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate770-0.7430.000100.000.00
obfuscate220-0.9500.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate1101.1000.000100.000.00
obfuscate15150-1.1870.000100.000.00
obfuscate1102.4000.000100.000.00
obfuscate12120-0.5170.000100.000.00
obfuscate6605.2170.000100.000.00
obfuscate30300-5.1230.000100.000.00
obfuscate19190-0.3630.000100.000.00
obfuscate220-96.9000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate20191-0.61610.10095.005.00
obfuscate770-0.7430.000100.000.00
obfuscate220-0.9500.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate1101.1000.000100.000.00
obfuscate15150-1.1870.000100.000.00
obfuscate1102.4000.000100.000.00
obfuscate12120-0.5170.000100.000.00
obfuscate6605.2170.000100.000.00
obfuscate30300-5.1230.000100.000.00
obfuscate19190-0.3630.000100.000.00

Mest Spam med ratio 10.1 var:
Mon Feb 22 12:09:08 2021; Spam; 10.1; obfuscate; Sportamore ; JUNK New Release - Nike React Escape RN; ...
Mest Ham med ratio -98.4 var:
Mon Feb 22 00:20:27 2021; Mail; -98.4; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBpZGFnIGZ5bGxlciBK; ...

1 st Spam och 849 st Ham ger totalt 850 st Mail (00% spam) till 43 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.1000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Feb 23 11:37:00 EST 2021