&Nu Status


Mail log för 21 Februari - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4954950-8.4100.000100.000.00
obfuscate32320-4.6720.000100.000.00
obfuscate32320-0.5340.000100.000.00
obfuscate30300-1.6900.000100.000.00
obfuscate28280-0.7680.000100.000.00
obfuscate20200-1.4650.000100.000.00
obfuscate19190-1.0840.000100.000.00
obfuscate18180-11.3220.000100.000.00
obfuscate17161-0.3948.60094.125.88
obfuscate12120-2.1000.000100.000.00
obfuscate11110-0.0090.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4954950-8.4100.000100.000.00
obfuscate32320-4.6720.000100.000.00
obfuscate32320-0.5340.000100.000.00
obfuscate30300-1.6900.000100.000.00
obfuscate28280-0.7680.000100.000.00
obfuscate20200-1.4650.000100.000.00
obfuscate19190-1.0840.000100.000.00
obfuscate18180-11.3220.000100.000.00
obfuscate17161-0.3948.60094.125.88
obfuscate12120-2.1000.000100.000.00
obfuscate11110-0.0090.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.5000.00100.00
obfuscate17161-0.3948.60094.125.88
obfuscate4954950-8.4100.000100.000.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00
obfuscate220-1.6000.000100.000.00
obfuscate18180-11.3220.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate330-1.0330.000100.000.00
obfuscate10100-19.7500.000100.000.00
obfuscate32320-4.6720.000100.000.00
obfuscate28280-0.7680.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-75.1250.000100.000.00
obfuscate10100-19.7500.000100.000.00
obfuscate880-13.0880.000100.000.00
obfuscate18180-11.3220.000100.000.00
obfuscate4954950-8.4100.000100.000.00
obfuscate32320-4.6720.000100.000.00
obfuscate220-3.4500.000100.000.00
obfuscate440-3.0250.000100.000.00
obfuscate660-3.0000.000100.000.00
obfuscate12120-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17161-0.3948.60094.125.88
obfuscate1010.0007.5000.00100.00
obfuscate4954950-8.4100.000100.000.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00
obfuscate220-1.6000.000100.000.00
obfuscate18180-11.3220.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate330-1.0330.000100.000.00
obfuscate10100-19.7500.000100.000.00
obfuscate32320-4.6720.000100.000.00
obfuscate28280-0.7680.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4954950-8.4100.000100.000.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00
obfuscate220-1.6000.000100.000.00
obfuscate18180-11.3220.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate330-1.0330.000100.000.00
obfuscate10100-19.7500.000100.000.00
obfuscate32320-4.6720.000100.000.00
obfuscate28280-0.7680.000100.000.00
obfuscate220-0.9500.000100.000.00
obfuscate1100.8000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.5000.00100.00
obfuscate17161-0.3948.60094.125.88
obfuscate4954950-8.4100.000100.000.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00
obfuscate220-1.6000.000100.000.00
obfuscate18180-11.3220.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate330-1.0330.000100.000.00
obfuscate10100-19.7500.000100.000.00
obfuscate32320-4.6720.000100.000.00
obfuscate28280-0.7680.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8.6 var:
Sun Feb 21 03:25:28 2021; Spam; 8.6; obfuscate; Zoovillage ; JUNK Sista chansen att fynda utf-8QVC3A5rnyheterna du inte; ...
Mest Ham med ratio -108.1 var:
Sun Feb 21 13:14:42 2021; Mail; -108.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8BNDE1NDk5IMOkciBkaW4gaw; ...

2 st Spam och 814 st Ham ger totalt 816 st Mail (00% spam) till 37 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.0500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Feb 22 11:37:00 EST 2021