&Nu Status


Mail log för 20 Februari - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4654650-8.6610.000100.000.00
obfuscate26260-1.7000.000100.000.00
obfuscate24240-1.9630.000100.000.00
obfuscate22220-2.0550.000100.000.00
obfuscate17170-6.9470.000100.000.00
obfuscate16160-2.1000.000100.000.00
obfuscate16160-1.0310.000100.000.00
obfuscate15150-1.0470.000100.000.00
obfuscate14140-27.8710.000100.000.00
obfuscate13130-0.6380.000100.000.00
obfuscate12111-0.0648.60091.678.33

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4654650-8.6610.000100.000.00
obfuscate26260-1.7000.000100.000.00
obfuscate24240-1.9630.000100.000.00
obfuscate22220-2.0550.000100.000.00
obfuscate17170-6.9470.000100.000.00
obfuscate16160-2.1000.000100.000.00
obfuscate16160-1.0310.000100.000.00
obfuscate15150-1.0470.000100.000.00
obfuscate14140-27.8710.000100.000.00
obfuscate13130-0.6380.000100.000.00
obfuscate12111-0.0648.60091.678.33

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.4000.00100.00
obfuscate12111-0.0648.60091.678.33
obfuscate1091-11.2898.90090.0010.00
obfuscate1010.00013.6000.00100.00
obfuscate2112.00010.70050.0050.00
obfuscate4654650-8.6610.000100.000.00
obfuscate440-1.7250.000100.000.00
obfuscate24240-1.9630.000100.000.00
obfuscate2201.1500.000100.000.00
obfuscate550-0.9600.000100.000.00
obfuscate440-0.9000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-96.9000.000100.000.00
obfuscate770-30.7430.000100.000.00
obfuscate14140-27.8710.000100.000.00
obfuscate550-21.0600.000100.000.00
obfuscate1091-11.2898.90090.0010.00
obfuscate4654650-8.6610.000100.000.00
obfuscate17170-6.9470.000100.000.00
obfuscate770-2.6710.000100.000.00
obfuscate16160-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate22220-2.0550.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00013.6000.00100.00
obfuscate2112.00010.70050.0050.00
obfuscate1091-11.2898.90090.0010.00
obfuscate12111-0.0648.60091.678.33
obfuscate1010.0007.4000.00100.00
obfuscate4654650-8.6610.000100.000.00
obfuscate440-1.7250.000100.000.00
obfuscate24240-1.9630.000100.000.00
obfuscate2201.1500.000100.000.00
obfuscate550-0.9600.000100.000.00
obfuscate440-0.9000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4654650-8.6610.000100.000.00
obfuscate440-1.7250.000100.000.00
obfuscate24240-1.9630.000100.000.00
obfuscate2201.1500.000100.000.00
obfuscate550-0.9600.000100.000.00
obfuscate440-0.9000.000100.000.00
obfuscate440-1.6750.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate3300.5000.000100.000.00
obfuscate10100-0.8100.000100.000.00
obfuscate550-0.9600.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.4000.00100.00
obfuscate1010.00013.6000.00100.00
obfuscate2112.00010.70050.0050.00
obfuscate1091-11.2898.90090.0010.00
obfuscate12111-0.0648.60091.678.33
obfuscate4654650-8.6610.000100.000.00
obfuscate440-1.7250.000100.000.00
obfuscate24240-1.9630.000100.000.00
obfuscate2201.1500.000100.000.00
obfuscate550-0.9600.000100.000.00
obfuscate440-0.9000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13.6 var:
Sat Feb 20 13:55:51 2021; Spam; 13.6; obfuscate; Rossmann ; JUNK Aktywacja nowego bonu KKW202111490; ...
Mest Ham med ratio -98.4 var:
Sat Feb 20 00:52:23 2021; Mail; -98.4; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBpZGFnIGZ5bGxlciBF; ...

5 st Spam och 729 st Ham ger totalt 734 st Mail (00% spam) till 39 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.8400


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Feb 21 11:37:00 EST 2021