&Nu Status


Mail log för 19 Februari - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5125120-8.4900.000100.000.00
obfuscate40400-0.2850.000100.000.00
obfuscate33330-1.3730.000100.000.00
obfuscate27270-11.0890.000100.000.00
obfuscate26251-1.28811.00096.153.85
obfuscate25250-2.1000.000100.000.00
obfuscate21201-1.0758.60095.244.76
obfuscate20200-1.1200.000100.000.00
obfuscate18180-0.4610.000100.000.00
obfuscate17170-1.2590.000100.000.00
obfuscate16160-1.8690.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5125120-8.4900.000100.000.00
obfuscate40400-0.2850.000100.000.00
obfuscate33330-1.3730.000100.000.00
obfuscate27270-11.0890.000100.000.00
obfuscate25250-2.1000.000100.000.00
obfuscate26251-1.28811.00096.153.85
obfuscate21201-1.0758.60095.244.76
obfuscate20200-1.1200.000100.000.00
obfuscate18180-0.4610.000100.000.00
obfuscate17170-1.2590.000100.000.00
obfuscate16160-1.8690.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate21201-1.0758.60095.244.76
obfuscate761-1.45016.40085.7114.29
obfuscate26251-1.28811.00096.153.85
obfuscate10100-29.8500.000100.000.00
obfuscate330-0.8670.000100.000.00
obfuscate1101.1000.000100.000.00
obfuscate25250-2.1000.000100.000.00
obfuscate330-1.1670.000100.000.00
obfuscate16160-1.8690.000100.000.00
obfuscate27270-11.0890.000100.000.00
obfuscate110-8.2000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-96.9000.000100.000.00
obfuscate10100-29.8500.000100.000.00
obfuscate12120-27.9580.000100.000.00
obfuscate27270-11.0890.000100.000.00
obfuscate5125120-8.4900.000100.000.00
obfuscate110-8.2000.000100.000.00
obfuscate110-2.6000.000100.000.00
obfuscate25250-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate16160-1.8690.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate761-1.45016.40085.7114.29
obfuscate26251-1.28811.00096.153.85
obfuscate21201-1.0758.60095.244.76
obfuscate10100-29.8500.000100.000.00
obfuscate330-0.8670.000100.000.00
obfuscate1101.1000.000100.000.00
obfuscate25250-2.1000.000100.000.00
obfuscate330-1.1670.000100.000.00
obfuscate16160-1.8690.000100.000.00
obfuscate27270-11.0890.000100.000.00
obfuscate110-8.2000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10100-29.8500.000100.000.00
obfuscate330-0.8670.000100.000.00
obfuscate1101.1000.000100.000.00
obfuscate25250-2.1000.000100.000.00
obfuscate330-1.1670.000100.000.00
obfuscate16160-1.8690.000100.000.00
obfuscate27270-11.0890.000100.000.00
obfuscate110-8.2000.000100.000.00
obfuscate110-2.6000.000100.000.00
obfuscate33330-1.3730.000100.000.00
obfuscate6600.0500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate761-1.45016.40085.7114.29
obfuscate21201-1.0758.60095.244.76
obfuscate26251-1.28811.00096.153.85
obfuscate10100-29.8500.000100.000.00
obfuscate330-0.8670.000100.000.00
obfuscate1101.1000.000100.000.00
obfuscate25250-2.1000.000100.000.00
obfuscate330-1.1670.000100.000.00
obfuscate16160-1.8690.000100.000.00
obfuscate27270-11.0890.000100.000.00
obfuscate110-8.2000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 16.4 var:
Fri Feb 19 08:45:06 2021; Spam; 16.4; obfuscate; maria299872@yahoo.es; JUNK FWD Comprobante Fiscal; ...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Fri Feb 19 11:24:34 2021; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8BMzcwODg2IMOkciBkaW4gaw; ...

3 st Spam och 914 st Ham ger totalt 917 st Mail (00% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 12.0000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Feb 20 11:37:00 EST 2021