&Nu Status


Mail log för 18 Februari - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4724711-8.6717.60099.790.21
obfuscate35350-1.7340.000100.000.00
obfuscate33321-3.7818.60096.973.03
obfuscate32320-1.7470.000100.000.00
obfuscate30300-2.1000.000100.000.00
obfuscate25250-0.9640.000100.000.00
obfuscate21201-1.7308.60095.244.76
obfuscate21210-0.5900.000100.000.00
obfuscate21210-1.0810.000100.000.00
obfuscate21210-9.4380.000100.000.00
obfuscate18180-0.7390.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4724711-8.6717.60099.790.21
obfuscate35350-1.7340.000100.000.00
obfuscate33321-3.7818.60096.973.03
obfuscate32320-1.7470.000100.000.00
obfuscate30300-2.1000.000100.000.00
obfuscate25250-0.9640.000100.000.00
obfuscate21210-0.5900.000100.000.00
obfuscate21210-1.0810.000100.000.00
obfuscate21210-9.4380.000100.000.00
obfuscate21201-1.7308.60095.244.76
obfuscate18180-0.7390.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate21201-1.7308.60095.244.76
obfuscate4724711-8.6717.60099.790.21
obfuscate33321-3.7818.60096.973.03
obfuscate330-1.7000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate110-8.2000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate12120-8.0420.000100.000.00
obfuscate990-1.4220.000100.000.00
obfuscate17170-2.0120.000100.000.00
obfuscate3300.0670.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate11110-11.5450.000100.000.00
obfuscate21210-9.4380.000100.000.00
obfuscate4724711-8.6717.60099.790.21
obfuscate110-8.2000.000100.000.00
obfuscate12120-8.0420.000100.000.00
obfuscate33321-3.7818.60096.973.03
obfuscate30300-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate17170-2.0120.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate990-1.8110.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate21201-1.7308.60095.244.76
obfuscate33321-3.7818.60096.973.03
obfuscate4724711-8.6717.60099.790.21
obfuscate330-1.7000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate110-8.2000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate12120-8.0420.000100.000.00
obfuscate990-1.4220.000100.000.00
obfuscate17170-2.0120.000100.000.00
obfuscate3300.0670.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-1.7000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate110-8.2000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate12120-8.0420.000100.000.00
obfuscate990-1.4220.000100.000.00
obfuscate17170-2.0120.000100.000.00
obfuscate3300.0670.000100.000.00
obfuscate880-1.2250.000100.000.00
obfuscate21210-0.5900.000100.000.00
obfuscate30300-2.1000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate21201-1.7308.60095.244.76
obfuscate33321-3.7818.60096.973.03
obfuscate4724711-8.6717.60099.790.21
obfuscate330-1.7000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate110-8.2000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate12120-8.0420.000100.000.00
obfuscate990-1.4220.000100.000.00
obfuscate17170-2.0120.000100.000.00
obfuscate3300.0670.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8.6 var:
Thu Feb 18 06:11:38 2021; Spam; 8.6; obfuscate; Zoovillage ; JUNK Rean utf-8QnC3A4rmar sig sitt slut; ...
Mest Ham med ratio -98.4 var:
Thu Feb 18 00:06:01 2021; Mail; -98.4; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBBbm5hIEVrZW5yb3Mg; ...

3 st Spam och 884 st Ham ger totalt 887 st Mail (00% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.2667


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Feb 19 11:37:00 EST 2021