&Nu Status


Mail log för 17 Februari - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5425420-7.6820.000100.000.00
obfuscate37361-1.28615.70097.302.70
obfuscate32311-0.3328.90096.883.12
obfuscate28280-0.4290.000100.000.00
obfuscate26260-0.0150.000100.000.00
obfuscate26260-8.0080.000100.000.00
obfuscate21210-0.8900.000100.000.00
obfuscate17170-0.6120.000100.000.00
obfuscate16160-1.6750.000100.000.00
obfuscate16160-1.7000.000100.000.00
obfuscate15150-2.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5425420-7.6820.000100.000.00
obfuscate37361-1.28615.70097.302.70
obfuscate32311-0.3328.90096.883.12
obfuscate28280-0.4290.000100.000.00
obfuscate26260-0.0150.000100.000.00
obfuscate26260-8.0080.000100.000.00
obfuscate21210-0.8900.000100.000.00
obfuscate17170-0.6120.000100.000.00
obfuscate16160-1.6750.000100.000.00
obfuscate16160-1.7000.000100.000.00
obfuscate15150-2.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13121-0.7008.90092.317.69
obfuscate37361-1.28615.70097.302.70
obfuscate32311-0.3328.90096.883.12
obfuscate14140-1.5360.000100.000.00
obfuscate26260-0.0150.000100.000.00
obfuscate2201.7500.000100.000.00
obfuscate880-1.1120.000100.000.00
obfuscate14140-0.3430.000100.000.00
obfuscate15150-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-2.6000.000100.000.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-97.6500.000100.000.00
obfuscate110-96.9000.000100.000.00
obfuscate10100-11.0200.000100.000.00
obfuscate26260-8.0080.000100.000.00
obfuscate5425420-7.6820.000100.000.00
obfuscate440-6.8000.000100.000.00
obfuscate220-3.4500.000100.000.00
obfuscate13130-3.2920.000100.000.00
obfuscate110-2.6000.000100.000.00
obfuscate660-2.3830.000100.000.00
obfuscate15150-2.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate37361-1.28615.70097.302.70
obfuscate13121-0.7008.90092.317.69
obfuscate32311-0.3328.90096.883.12
obfuscate14140-1.5360.000100.000.00
obfuscate26260-0.0150.000100.000.00
obfuscate2201.7500.000100.000.00
obfuscate880-1.1120.000100.000.00
obfuscate14140-0.3430.000100.000.00
obfuscate15150-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-2.6000.000100.000.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14140-1.5360.000100.000.00
obfuscate26260-0.0150.000100.000.00
obfuscate2201.7500.000100.000.00
obfuscate880-1.1120.000100.000.00
obfuscate14140-0.3430.000100.000.00
obfuscate15150-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-2.6000.000100.000.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00
obfuscate26260-8.0080.000100.000.00
obfuscate440-0.3250.000100.000.00
obfuscate2201.1500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13121-0.7008.90092.317.69
obfuscate32311-0.3328.90096.883.12
obfuscate37361-1.28615.70097.302.70
obfuscate14140-1.5360.000100.000.00
obfuscate26260-0.0150.000100.000.00
obfuscate2201.7500.000100.000.00
obfuscate880-1.1120.000100.000.00
obfuscate14140-0.3430.000100.000.00
obfuscate15150-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-2.6000.000100.000.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 15.7 var:
Wed Feb 17 22:40:37 2021; Spam; 15.7; obfuscate; utf-8QAmazon_Prime_C2A9E284A2 ; JUNK utf-8QThe_owner_of_this_email_ID_(_cattis@och.n...
Mest Ham med ratio -98.4 var:
Wed Feb 17 00:17:31 2021; Mail; -98.4; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBBZGFtIMOFa2VybWFuIA; ...

3 st Spam och 954 st Ham ger totalt 957 st Mail (00% spam) till 43 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.1667


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Feb 18 11:37:00 EST 2021