&Nu Status


Mail log för 16 Februari - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5425420-8.1630.000100.000.00
obfuscate39390-2.1310.000100.000.00
obfuscate36360-2.0280.000100.000.00
obfuscate27270-4.7330.000100.000.00
obfuscate23230-0.5610.000100.000.00
obfuscate22220-0.7320.000100.000.00
obfuscate22220-1.6320.000100.000.00
obfuscate22220-0.8820.000100.000.00
obfuscate21210-5.0760.000100.000.00
obfuscate17170-0.3290.000100.000.00
obfuscate17170-1.7000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5425420-8.1630.000100.000.00
obfuscate39390-2.1310.000100.000.00
obfuscate36360-2.0280.000100.000.00
obfuscate27270-4.7330.000100.000.00
obfuscate23230-0.5610.000100.000.00
obfuscate22220-0.7320.000100.000.00
obfuscate22220-1.6320.000100.000.00
obfuscate22220-0.8820.000100.000.00
obfuscate21210-5.0760.000100.000.00
obfuscate17170-0.3290.000100.000.00
obfuscate17170-1.7000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate651-2.3209.90083.3316.67
obfuscate23230-0.5610.000100.000.00
obfuscate22220-0.7320.000100.000.00
obfuscate660-19.0170.000100.000.00
obfuscate16160-6.6880.000100.000.00
obfuscate110-1.1000.000100.000.00
obfuscate3300.8670.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate660-2.1000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-95.4000.000100.000.00
obfuscate220-49.7500.000100.000.00
obfuscate660-19.0170.000100.000.00
obfuscate880-12.4250.000100.000.00
obfuscate5425420-8.1630.000100.000.00
obfuscate16160-6.6880.000100.000.00
obfuscate21210-5.0760.000100.000.00
obfuscate27270-4.7330.000100.000.00
obfuscate651-2.3209.90083.3316.67
obfuscate39390-2.1310.000100.000.00
obfuscate660-2.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate651-2.3209.90083.3316.67
obfuscate23230-0.5610.000100.000.00
obfuscate22220-0.7320.000100.000.00
obfuscate660-19.0170.000100.000.00
obfuscate16160-6.6880.000100.000.00
obfuscate110-1.1000.000100.000.00
obfuscate3300.8670.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate660-2.1000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate23230-0.5610.000100.000.00
obfuscate22220-0.7320.000100.000.00
obfuscate660-19.0170.000100.000.00
obfuscate16160-6.6880.000100.000.00
obfuscate110-1.1000.000100.000.00
obfuscate3300.8670.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate660-2.1000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate651-2.3209.90083.3316.67
obfuscate23230-0.5610.000100.000.00
obfuscate22220-0.7320.000100.000.00
obfuscate660-19.0170.000100.000.00
obfuscate16160-6.6880.000100.000.00
obfuscate110-1.1000.000100.000.00
obfuscate3300.8670.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate660-2.1000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 9.9 var:
Tue Feb 16 10:37:34 2021; Spam; 9.9; obfuscate; Uber ; JUNK utf-8qFC3A5_25_zC582_i_rabatt_i_kvC3A4ll; ...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Tue Feb 16 01:39:36 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; Marie you have 4 new notifications and 1 friend request; ...

1 st Spam och 944 st Ham ger totalt 945 st Mail (00% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.9000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Feb 17 11:37:00 EST 2021