&Nu Status


Mail log för 15 Februari - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5885871-7.66413.20099.830.17
obfuscate28280-1.4500.000100.000.00
obfuscate25250-12.3800.000100.000.00
obfuscate24240-1.2830.000100.000.00
obfuscate24240-0.7170.000100.000.00
obfuscate17152-1.8137.50088.2411.76
obfuscate17170-0.3120.000100.000.00
obfuscate16160-1.7000.000100.000.00
obfuscate16160-1.4870.000100.000.00
obfuscate16160-1.1940.000100.000.00
obfuscate16151-0.8679.80093.756.25

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5885871-7.66413.20099.830.17
obfuscate28280-1.4500.000100.000.00
obfuscate25250-12.3800.000100.000.00
obfuscate24240-1.2830.000100.000.00
obfuscate24240-0.7170.000100.000.00
obfuscate17170-0.3120.000100.000.00
obfuscate16160-1.7000.000100.000.00
obfuscate16160-1.4870.000100.000.00
obfuscate16160-1.1940.000100.000.00
obfuscate17152-1.8137.50088.2411.76
obfuscate16151-0.8679.80093.756.25

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17152-1.8137.50088.2411.76
obfuscate11101-3.18011.00090.919.09
obfuscate5885871-7.66413.20099.830.17
obfuscate321-1.7506.90066.6733.33
obfuscate16151-0.8679.80093.756.25
obfuscate1010.0009.8000.00100.00
obfuscate12120-1.6330.000100.000.00
obfuscate6600.2170.000100.000.00
obfuscate16160-1.7000.000100.000.00
obfuscate16160-1.4870.000100.000.00
obfuscate330-4.8670.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-96.9000.000100.000.00
obfuscate990-22.5330.000100.000.00
obfuscate25250-12.3800.000100.000.00
obfuscate5885871-7.66413.20099.830.17
obfuscate330-4.8670.000100.000.00
obfuscate11101-3.18011.00090.919.09
obfuscate110-3.1000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate550-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5885871-7.66413.20099.830.17
obfuscate11101-3.18011.00090.919.09
obfuscate16151-0.8679.80093.756.25
obfuscate1010.0009.8000.00100.00
obfuscate17152-1.8137.50088.2411.76
obfuscate321-1.7506.90066.6733.33
obfuscate12120-1.6330.000100.000.00
obfuscate6600.2170.000100.000.00
obfuscate16160-1.7000.000100.000.00
obfuscate16160-1.4870.000100.000.00
obfuscate330-4.8670.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12120-1.6330.000100.000.00
obfuscate6600.2170.000100.000.00
obfuscate16160-1.7000.000100.000.00
obfuscate16160-1.4870.000100.000.00
obfuscate330-4.8670.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate660-1.4170.000100.000.00
obfuscate550-0.9200.000100.000.00
obfuscate880-0.5880.000100.000.00
obfuscate990-22.5330.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0009.8000.00100.00
obfuscate321-1.7506.90066.6733.33
obfuscate17152-1.8137.50088.2411.76
obfuscate11101-3.18011.00090.919.09
obfuscate16151-0.8679.80093.756.25
obfuscate5885871-7.66413.20099.830.17
obfuscate12120-1.6330.000100.000.00
obfuscate6600.2170.000100.000.00
obfuscate16160-1.7000.000100.000.00
obfuscate16160-1.4870.000100.000.00
obfuscate330-4.8670.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13.2 var:
Mon Feb 15 02:59:46 2021; Spam; 13.2; obfuscate; Tham Choy ; JUNK PROJECT; ...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Mon Feb 15 01:59:36 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; Marie you have 4 new notifications and 1 friend request; ...

7 st Spam och 926 st Ham ger totalt 933 st Mail (00% spam) till 42 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.3857


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Feb 16 11:37:00 EST 2021