&Nu Status


Mail log för 14 Februari - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5435430-8.0680.000100.000.00
obfuscate34340-0.5940.000100.000.00
obfuscate32320-1.4090.000100.000.00
obfuscate30300-1.3900.000100.000.00
obfuscate27270-32.6330.000100.000.00
obfuscate22211-1.2388.60095.454.55
obfuscate22211-0.6148.60095.454.55
obfuscate19190-1.0160.000100.000.00
obfuscate15150-1.3930.000100.000.00
obfuscate13130-1.1540.000100.000.00
obfuscate12120-0.7580.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5435430-8.0680.000100.000.00
obfuscate34340-0.5940.000100.000.00
obfuscate32320-1.4090.000100.000.00
obfuscate30300-1.3900.000100.000.00
obfuscate27270-32.6330.000100.000.00
obfuscate22211-1.2388.60095.454.55
obfuscate22211-0.6148.60095.454.55
obfuscate19190-1.0160.000100.000.00
obfuscate15150-1.3930.000100.000.00
obfuscate13130-1.1540.000100.000.00
obfuscate12120-0.7580.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate22211-1.2388.60095.454.55
obfuscate22211-0.6148.60095.454.55
obfuscate220-0.3000.000100.000.00
obfuscate12120-0.7580.000100.000.00
obfuscate770-15.7710.000100.000.00
obfuscate660-1.0170.000100.000.00
obfuscate15150-1.3930.000100.000.00
obfuscate27270-32.6330.000100.000.00
obfuscate30300-1.3900.000100.000.00
obfuscate10100-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-1.1000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-64.2330.000100.000.00
obfuscate440-49.1250.000100.000.00
obfuscate27270-32.6330.000100.000.00
obfuscate770-15.7710.000100.000.00
obfuscate770-13.9000.000100.000.00
obfuscate5435430-8.0680.000100.000.00
obfuscate660-2.5830.000100.000.00
obfuscate220-2.4000.000100.000.00
obfuscate660-2.2500.000100.000.00
obfuscate10100-2.1000.000100.000.00
obfuscate330-1.8000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate22211-1.2388.60095.454.55
obfuscate22211-0.6148.60095.454.55
obfuscate220-0.3000.000100.000.00
obfuscate12120-0.7580.000100.000.00
obfuscate770-15.7710.000100.000.00
obfuscate660-1.0170.000100.000.00
obfuscate15150-1.3930.000100.000.00
obfuscate27270-32.6330.000100.000.00
obfuscate30300-1.3900.000100.000.00
obfuscate10100-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-1.1000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-0.3000.000100.000.00
obfuscate12120-0.7580.000100.000.00
obfuscate770-15.7710.000100.000.00
obfuscate660-1.0170.000100.000.00
obfuscate15150-1.3930.000100.000.00
obfuscate27270-32.6330.000100.000.00
obfuscate30300-1.3900.000100.000.00
obfuscate10100-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-1.1000.000100.000.00
obfuscate330-64.2330.000100.000.00
obfuscate220-0.4000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate22211-1.2388.60095.454.55
obfuscate22211-0.6148.60095.454.55
obfuscate220-0.3000.000100.000.00
obfuscate12120-0.7580.000100.000.00
obfuscate770-15.7710.000100.000.00
obfuscate660-1.0170.000100.000.00
obfuscate15150-1.3930.000100.000.00
obfuscate27270-32.6330.000100.000.00
obfuscate30300-1.3900.000100.000.00
obfuscate10100-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-1.1000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8.6 var:
Sun Feb 14 02:25:38 2021; Spam; 8.6; obfuscate; Zoovillage ; JUNK Stickade favoriter i vinter Vilken utf-8QtrC3B6ja fyndar; ...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Sun Feb 14 00:54:36 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; Marie you have 4 new notifications and 1 friend request; ...

2 st Spam och 870 st Ham ger totalt 872 st Mail (00% spam) till 35 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.6000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Feb 15 11:37:00 EST 2021