&Nu Status


Mail log för 13 Februari - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4534521-9.83513.60099.780.22
obfuscate30300-1.6900.000100.000.00
obfuscate26260-0.9080.000100.000.00
obfuscate25250-1.8840.000100.000.00
obfuscate20200-1.4650.000100.000.00
obfuscate15150-32.9930.000100.000.00
obfuscate15150-0.4000.000100.000.00
obfuscate14140-1.2570.000100.000.00
obfuscate13130-0.4310.000100.000.00
obfuscate13130-0.8850.000100.000.00
obfuscate12120-2.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4534521-9.83513.60099.780.22
obfuscate30300-1.6900.000100.000.00
obfuscate26260-0.9080.000100.000.00
obfuscate25250-1.8840.000100.000.00
obfuscate20200-1.4650.000100.000.00
obfuscate15150-32.9930.000100.000.00
obfuscate15150-0.4000.000100.000.00
obfuscate14140-1.2570.000100.000.00
obfuscate13130-0.4310.000100.000.00
obfuscate13130-0.8850.000100.000.00
obfuscate12120-2.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4534521-9.83513.60099.780.22
obfuscate101004.9500.000100.000.00
obfuscate220-0.1500.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate220-1.9000.000100.000.00
obfuscate26260-0.9080.000100.000.00
obfuscate550-21.5800.000100.000.00
obfuscate12120-2.1000.000100.000.00
obfuscate3300.5000.000100.000.00
obfuscate30300-1.6900.000100.000.00
obfuscate15150-32.9930.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-96.9000.000100.000.00
obfuscate660-48.6500.000100.000.00
obfuscate15150-32.9930.000100.000.00
obfuscate550-21.5800.000100.000.00
obfuscate770-13.6430.000100.000.00
obfuscate4534521-9.83513.60099.780.22
obfuscate880-3.6750.000100.000.00
obfuscate110-3.4000.000100.000.00
obfuscate550-3.1600.000100.000.00
obfuscate220-2.8500.000100.000.00
obfuscate550-2.2200.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4534521-9.83513.60099.780.22
obfuscate101004.9500.000100.000.00
obfuscate220-0.1500.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate220-1.9000.000100.000.00
obfuscate26260-0.9080.000100.000.00
obfuscate550-21.5800.000100.000.00
obfuscate12120-2.1000.000100.000.00
obfuscate3300.5000.000100.000.00
obfuscate30300-1.6900.000100.000.00
obfuscate15150-32.9930.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate101004.9500.000100.000.00
obfuscate220-0.1500.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate220-1.9000.000100.000.00
obfuscate26260-0.9080.000100.000.00
obfuscate550-21.5800.000100.000.00
obfuscate12120-2.1000.000100.000.00
obfuscate3300.5000.000100.000.00
obfuscate30300-1.6900.000100.000.00
obfuscate15150-32.9930.000100.000.00
obfuscate2200.3000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4534521-9.83513.60099.780.22
obfuscate101004.9500.000100.000.00
obfuscate220-0.1500.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate220-1.9000.000100.000.00
obfuscate26260-0.9080.000100.000.00
obfuscate550-21.5800.000100.000.00
obfuscate12120-2.1000.000100.000.00
obfuscate3300.5000.000100.000.00
obfuscate30300-1.6900.000100.000.00
obfuscate15150-32.9930.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13.6 var:
Sat Feb 13 16:02:05 2021; Spam; 13.6; obfuscate; Tchao Bazaa ; JUNK Hello; ...
Mest Ham med ratio -102.1 var:
Sat Feb 13 13:21:50 2021; Mail; -102.1; obfuscate; schlemmi ; FW Sv Revision; ...

1 st Spam och 732 st Ham ger totalt 733 st Mail (00% spam) till 43 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 13.6000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Feb 14 11:37:00 EST 2021