&Nu Status


Mail log för 12 Februari - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5415410-7.3570.000100.000.00
obfuscate50500-0.6760.000100.000.00
obfuscate35350-2.1710.000100.000.00
obfuscate33330-14.9120.000100.000.00
obfuscate25250-5.5400.000100.000.00
obfuscate19190-1.0740.000100.000.00
obfuscate18180-0.5220.000100.000.00
obfuscate18171-0.15912.10094.445.56
obfuscate16160-0.9000.000100.000.00
obfuscate15150-0.1400.000100.000.00
obfuscate15150-0.6670.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5415410-7.3570.000100.000.00
obfuscate50500-0.6760.000100.000.00
obfuscate35350-2.1710.000100.000.00
obfuscate33330-14.9120.000100.000.00
obfuscate25250-5.5400.000100.000.00
obfuscate19190-1.0740.000100.000.00
obfuscate18180-0.5220.000100.000.00
obfuscate18171-0.15912.10094.445.56
obfuscate16160-0.9000.000100.000.00
obfuscate15150-0.1400.000100.000.00
obfuscate15150-0.6670.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18171-0.15912.10094.445.56
obfuscate330-33.2000.000100.000.00
obfuscate11110-0.5000.000100.000.00
obfuscate880-2.4380.000100.000.00
obfuscate550-1.1000.000100.000.00
obfuscate110-0.9000.000100.000.00
obfuscate330-1.4000.000100.000.00
obfuscate440-1.4500.000100.000.00
obfuscate13130-1.4460.000100.000.00
obfuscate5415410-7.3570.000100.000.00
obfuscate660-0.1670.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-50.1000.000100.000.00
obfuscate330-33.2000.000100.000.00
obfuscate13130-23.0690.000100.000.00
obfuscate33330-14.9120.000100.000.00
obfuscate12120-11.1500.000100.000.00
obfuscate110-8.2000.000100.000.00
obfuscate5415410-7.3570.000100.000.00
obfuscate25250-5.5400.000100.000.00
obfuscate220-4.2000.000100.000.00
obfuscate110-2.6000.000100.000.00
obfuscate880-2.4380.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18171-0.15912.10094.445.56
obfuscate330-33.2000.000100.000.00
obfuscate11110-0.5000.000100.000.00
obfuscate880-2.4380.000100.000.00
obfuscate550-1.1000.000100.000.00
obfuscate110-0.9000.000100.000.00
obfuscate330-1.4000.000100.000.00
obfuscate440-1.4500.000100.000.00
obfuscate13130-1.4460.000100.000.00
obfuscate5415410-7.3570.000100.000.00
obfuscate660-0.1670.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-33.2000.000100.000.00
obfuscate11110-0.5000.000100.000.00
obfuscate880-2.4380.000100.000.00
obfuscate550-1.1000.000100.000.00
obfuscate110-0.9000.000100.000.00
obfuscate330-1.4000.000100.000.00
obfuscate440-1.4500.000100.000.00
obfuscate13130-1.4460.000100.000.00
obfuscate5415410-7.3570.000100.000.00
obfuscate660-0.1670.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18171-0.15912.10094.445.56
obfuscate330-33.2000.000100.000.00
obfuscate11110-0.5000.000100.000.00
obfuscate880-2.4380.000100.000.00
obfuscate550-1.1000.000100.000.00
obfuscate110-0.9000.000100.000.00
obfuscate330-1.4000.000100.000.00
obfuscate440-1.4500.000100.000.00
obfuscate13130-1.4460.000100.000.00
obfuscate5415410-7.3570.000100.000.00
obfuscate660-0.1670.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.1 var:
Fri Feb 12 07:26:35 2021; Spam; 12.1; obfuscate; Frederik Senior Manager ; JUNK utf-8BU2l2LCBiZWtyw6RmdGEgZGl0dCBueWEga29udHJha3Q; ...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Fri Feb 12 01:47:56 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; Marie you have 4 new notifications and 1 friend request; ...

1 st Spam och 937 st Ham ger totalt 938 st Mail (00% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 12.1000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Feb 13 11:37:00 EST 2021