&Nu Status


Mail log för 11 Februari - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5315310-7.4620.000100.000.00
obfuscate48471-2.33811.50097.922.08
obfuscate32320-0.8220.000100.000.00
obfuscate29281-0.6218.60096.553.45
obfuscate24222-1.33213.60091.678.33
obfuscate22220-1.1140.000100.000.00
obfuscate22220-4.9450.000100.000.00
obfuscate18180-0.9560.000100.000.00
obfuscate17170-0.2470.000100.000.00
obfuscate17170-1.9470.000100.000.00
obfuscate16160-2.2060.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5315310-7.4620.000100.000.00
obfuscate48471-2.33811.50097.922.08
obfuscate32320-0.8220.000100.000.00
obfuscate29281-0.6218.60096.553.45
obfuscate22220-1.1140.000100.000.00
obfuscate24222-1.33213.60091.678.33
obfuscate22220-4.9450.000100.000.00
obfuscate18180-0.9560.000100.000.00
obfuscate17170-0.2470.000100.000.00
obfuscate17170-1.9470.000100.000.00
obfuscate16160-2.2060.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate24222-1.33213.60091.678.33
obfuscate532-2.63333.70060.0040.00
obfuscate1010.00028.8000.00100.00
obfuscate29281-0.6218.60096.553.45
obfuscate981-1.6509.20088.8911.11
obfuscate48471-2.33811.50097.922.08
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate550-1.7000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate11110-1.4640.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-64.7330.000100.000.00
obfuscate15150-21.4670.000100.000.00
obfuscate660-15.0000.000100.000.00
obfuscate990-11.8330.000100.000.00
obfuscate5315310-7.4620.000100.000.00
obfuscate14140-7.3290.000100.000.00
obfuscate22220-4.9450.000100.000.00
obfuscate110-4.7000.000100.000.00
obfuscate110-4.7000.000100.000.00
obfuscate532-2.63333.70060.0040.00
obfuscate110-2.6000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate532-2.63333.70060.0040.00
obfuscate1010.00028.8000.00100.00
obfuscate24222-1.33213.60091.678.33
obfuscate48471-2.33811.50097.922.08
obfuscate981-1.6509.20088.8911.11
obfuscate29281-0.6218.60096.553.45
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate550-1.7000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate11110-1.4640.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate550-1.7000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate11110-1.4640.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate22220-1.1140.000100.000.00
obfuscate2201.2500.000100.000.00
obfuscate440-1.2500.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate17170-0.2470.000100.000.00
obfuscate330-2.3670.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00028.8000.00100.00
obfuscate532-2.63333.70060.0040.00
obfuscate981-1.6509.20088.8911.11
obfuscate24222-1.33213.60091.678.33
obfuscate29281-0.6218.60096.553.45
obfuscate48471-2.33811.50097.922.08
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate550-1.7000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate11110-1.4640.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 38.6 var:
Thu Feb 11 19:58:35 2021; Spam; 38.6; obfuscate; Johns Hopkins Center ; JUNK Become The Next Millionaire; ...
Mest Ham med ratio -102.9 var:
Thu Feb 11 03:30:55 2021; Mail; -102.9; obfuscate; Helena Kiel ; UTF-8BW2NsdWJjb3Ntb3MxOTU0c3R5cmVsc2VdIGludMOka3RlciBoaXR0aWxscw; ...

8 st Spam och 958 st Ham ger totalt 966 st Mail (00% spam) till 50 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 19.0875


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Feb 12 11:37:00 EST 2021