&Nu Status


Mail log för 10 Februari - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5505500-7.0970.000100.000.00
obfuscate39390-1.2640.000100.000.00
obfuscate38380-2.4610.000100.000.00
obfuscate32311-1.3948.60096.883.12
obfuscate27261-1.4778.60096.303.70
obfuscate23230-1.1570.000100.000.00
obfuscate20200-35.6100.000100.000.00
obfuscate20200-1.5800.000100.000.00
obfuscate19190-1.1630.000100.000.00
obfuscate18171-1.2888.60094.445.56
obfuscate14140-9.6570.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5505500-7.0970.000100.000.00
obfuscate39390-1.2640.000100.000.00
obfuscate38380-2.4610.000100.000.00
obfuscate32311-1.3948.60096.883.12
obfuscate27261-1.4778.60096.303.70
obfuscate23230-1.1570.000100.000.00
obfuscate20200-35.6100.000100.000.00
obfuscate20200-1.5800.000100.000.00
obfuscate19190-1.1630.000100.000.00
obfuscate18171-1.2888.60094.445.56
obfuscate14140-9.6570.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18171-1.2888.60094.445.56
obfuscate27261-1.4778.60096.303.70
obfuscate431-1.3338.30075.0025.00
obfuscate32311-1.3948.60096.883.12
obfuscate1102.4000.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate880-1.3000.000100.000.00
obfuscate2200.7500.000100.000.00
obfuscate110-0.3000.000100.000.00
obfuscate10100-1.7000.000100.000.00
obfuscate550-0.9400.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate20200-35.6100.000100.000.00
obfuscate330-34.2330.000100.000.00
obfuscate12120-18.6170.000100.000.00
obfuscate14140-9.6570.000100.000.00
obfuscate220-7.9000.000100.000.00
obfuscate5505500-7.0970.000100.000.00
obfuscate660-3.7000.000100.000.00
obfuscate660-2.9330.000100.000.00
obfuscate38380-2.4610.000100.000.00
obfuscate550-2.2400.000100.000.00
obfuscate440-2.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18171-1.2888.60094.445.56
obfuscate27261-1.4778.60096.303.70
obfuscate32311-1.3948.60096.883.12
obfuscate431-1.3338.30075.0025.00
obfuscate1102.4000.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate880-1.3000.000100.000.00
obfuscate2200.7500.000100.000.00
obfuscate110-0.3000.000100.000.00
obfuscate10100-1.7000.000100.000.00
obfuscate550-0.9400.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1102.4000.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate880-1.3000.000100.000.00
obfuscate2200.7500.000100.000.00
obfuscate110-0.3000.000100.000.00
obfuscate10100-1.7000.000100.000.00
obfuscate550-0.9400.000100.000.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00
obfuscate39390-1.2640.000100.000.00
obfuscate3305.1330.000100.000.00
obfuscate550-0.9400.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate431-1.3338.30075.0025.00
obfuscate18171-1.2888.60094.445.56
obfuscate27261-1.4778.60096.303.70
obfuscate32311-1.3948.60096.883.12
obfuscate1102.4000.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate880-1.3000.000100.000.00
obfuscate2200.7500.000100.000.00
obfuscate110-0.3000.000100.000.00
obfuscate10100-1.7000.000100.000.00
obfuscate550-0.9400.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8.6 var:
Wed Feb 10 00:39:44 2021; Spam; 8.6; obfuscate; Zoovillage ; JUNK Hur utf-8QlC3A4nge ska du frysa om; ...
Mest Ham med ratio -101.2 var:
Wed Feb 10 10:34:05 2021; Mail; -101.2; obfuscate; Club Cosmos ; UTF-8QClub_Cosmos3a_Stargate2c_nu_en_vc3a4letablerad_tradit; ...

4 st Spam och 948 st Ham ger totalt 952 st Mail (00% spam) till 46 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.5250


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Feb 11 11:37:00 EST 2021