&Nu Status


Mail log för 9 Februari - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5015010-7.9940.000100.000.00
obfuscate32320-3.3190.000100.000.00
obfuscate32320-2.2470.000100.000.00
obfuscate29290-5.6240.000100.000.00
obfuscate24240-2.4210.000100.000.00
obfuscate23230-5.8700.000100.000.00
obfuscate20200-1.6750.000100.000.00
obfuscate20200-1.5100.000100.000.00
obfuscate16160-2.4620.000100.000.00
obfuscate14140-3.1430.000100.000.00
obfuscate13130-1.6540.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5015010-7.9940.000100.000.00
obfuscate32320-3.3190.000100.000.00
obfuscate32320-2.2470.000100.000.00
obfuscate29290-5.6240.000100.000.00
obfuscate24240-2.4210.000100.000.00
obfuscate23230-5.8700.000100.000.00
obfuscate20200-1.6750.000100.000.00
obfuscate20200-1.5100.000100.000.00
obfuscate16160-2.4620.000100.000.00
obfuscate14140-3.1430.000100.000.00
obfuscate13130-1.6540.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate871-2.0147.90087.5012.50
obfuscate10100-12.4000.000100.000.00
obfuscate5015010-7.9940.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate330-3.6000.000100.000.00
obfuscate550-2.9000.000100.000.00
obfuscate10100-1.6700.000100.000.00
obfuscate20200-1.6750.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate20200-1.5100.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-41.6600.000100.000.00
obfuscate330-37.3330.000100.000.00
obfuscate10100-12.4000.000100.000.00
obfuscate990-12.2890.000100.000.00
obfuscate5015010-7.9940.000100.000.00
obfuscate23230-5.8700.000100.000.00
obfuscate29290-5.6240.000100.000.00
obfuscate110-3.7000.000100.000.00
obfuscate330-3.6000.000100.000.00
obfuscate880-3.4630.000100.000.00
obfuscate32320-3.3190.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate871-2.0147.90087.5012.50
obfuscate10100-12.4000.000100.000.00
obfuscate5015010-7.9940.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate330-3.6000.000100.000.00
obfuscate550-2.9000.000100.000.00
obfuscate10100-1.6700.000100.000.00
obfuscate20200-1.6750.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate20200-1.5100.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10100-12.4000.000100.000.00
obfuscate5015010-7.9940.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate330-3.6000.000100.000.00
obfuscate550-2.9000.000100.000.00
obfuscate10100-1.6700.000100.000.00
obfuscate20200-1.6750.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate20200-1.5100.000100.000.00
obfuscate29290-5.6240.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate871-2.0147.90087.5012.50
obfuscate10100-12.4000.000100.000.00
obfuscate5015010-7.9940.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate330-3.6000.000100.000.00
obfuscate550-2.9000.000100.000.00
obfuscate10100-1.6700.000100.000.00
obfuscate20200-1.6750.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate20200-1.5100.000100.000.00

Mest Spam med ratio 7.9 var:
Tue Feb 9 21:30:01 2021; Spam; 7.9; obfuscate; utf-8QFyndiq ; JUNK utf-8QSkC3B6t20om20dina20tC3A4nder20till20riktiga20superfyndpriser21; ...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Tue Feb 9 00:55:21 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBEYXZpZCBCb3Jyw6FzIA; ...

1 st Spam och 881 st Ham ger totalt 882 st Mail (00% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.9000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Feb 10 11:37:00 EST 2021