&Nu Status


Mail log för 8 Februari - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5315310-7.0450.000100.000.00
obfuscate39390-2.4180.000100.000.00
obfuscate30291-3.1319.60096.673.33
obfuscate28280-18.9930.000100.000.00
obfuscate24240-1.7000.000100.000.00
obfuscate22220-6.9270.000100.000.00
obfuscate21210-2.0100.000100.000.00
obfuscate20200-1.8550.000100.000.00
obfuscate17170-1.1290.000100.000.00
obfuscate16160-1.3440.000100.000.00
obfuscate15150-2.5470.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5315310-7.0450.000100.000.00
obfuscate39390-2.4180.000100.000.00
obfuscate30291-3.1319.60096.673.33
obfuscate28280-18.9930.000100.000.00
obfuscate24240-1.7000.000100.000.00
obfuscate22220-6.9270.000100.000.00
obfuscate21210-2.0100.000100.000.00
obfuscate20200-1.8550.000100.000.00
obfuscate17170-1.1290.000100.000.00
obfuscate16160-1.3440.000100.000.00
obfuscate15150-2.5470.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate30291-3.1319.60096.673.33
obfuscate12120-1.5500.000100.000.00
obfuscate220-1.4000.000100.000.00
obfuscate22220-6.9270.000100.000.00
obfuscate770-1.6570.000100.000.00
obfuscate330-1.2000.000100.000.00
obfuscate440-1.7000.000100.000.00
obfuscate330-6.5330.000100.000.00
obfuscate880-15.2250.000100.000.00
obfuscate550-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-1.8500.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate28280-18.9930.000100.000.00
obfuscate880-15.2250.000100.000.00
obfuscate11110-11.1450.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate5315310-7.0450.000100.000.00
obfuscate22220-6.9270.000100.000.00
obfuscate330-6.5330.000100.000.00
obfuscate440-3.7000.000100.000.00
obfuscate880-3.5750.000100.000.00
obfuscate30291-3.1319.60096.673.33
obfuscate110-3.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate30291-3.1319.60096.673.33
obfuscate12120-1.5500.000100.000.00
obfuscate220-1.4000.000100.000.00
obfuscate22220-6.9270.000100.000.00
obfuscate770-1.6570.000100.000.00
obfuscate330-1.2000.000100.000.00
obfuscate440-1.7000.000100.000.00
obfuscate330-6.5330.000100.000.00
obfuscate880-15.2250.000100.000.00
obfuscate550-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-1.8500.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12120-1.5500.000100.000.00
obfuscate220-1.4000.000100.000.00
obfuscate22220-6.9270.000100.000.00
obfuscate770-1.6570.000100.000.00
obfuscate330-1.2000.000100.000.00
obfuscate440-1.7000.000100.000.00
obfuscate330-6.5330.000100.000.00
obfuscate880-15.2250.000100.000.00
obfuscate550-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-1.8500.000100.000.00
obfuscate110-3.1000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate30291-3.1319.60096.673.33
obfuscate12120-1.5500.000100.000.00
obfuscate220-1.4000.000100.000.00
obfuscate22220-6.9270.000100.000.00
obfuscate770-1.6570.000100.000.00
obfuscate330-1.2000.000100.000.00
obfuscate440-1.7000.000100.000.00
obfuscate330-6.5330.000100.000.00
obfuscate880-15.2250.000100.000.00
obfuscate550-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-1.8500.000100.000.00

Mest Spam med ratio 9.6 var:
Mon Feb 8 23:31:17 2021; Spam; 9.6; obfuscate; Decathlon ; JUNK UTF-8QIl20tuo20ordine20Decathlon20n2E202D20TRCRR20; ...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Mon Feb 8 00:41:46 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBpZGFnIGZ5bGxlciBN; ...

1 st Spam och 922 st Ham ger totalt 923 st Mail (00% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.6000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Feb 9 11:37:00 EST 2021