&Nu Status


Mail log för 7 Februari - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5785780-6.4030.000100.000.00
obfuscate36360-1.7670.000100.000.00
obfuscate34340-5.7940.000100.000.00
obfuscate32320-2.9130.000100.000.00
obfuscate27261-1.8659.20096.303.70
obfuscate21210-2.3570.000100.000.00
obfuscate21210-1.5860.000100.000.00
obfuscate20200-1.7750.000100.000.00
obfuscate20200-16.0750.000100.000.00
obfuscate18180-1.7000.000100.000.00
obfuscate13130-2.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5785780-6.4030.000100.000.00
obfuscate36360-1.7670.000100.000.00
obfuscate34340-5.7940.000100.000.00
obfuscate32320-2.9130.000100.000.00
obfuscate27261-1.8659.20096.303.70
obfuscate21210-2.3570.000100.000.00
obfuscate21210-1.5860.000100.000.00
obfuscate20200-1.7750.000100.000.00
obfuscate20200-16.0750.000100.000.00
obfuscate18180-1.7000.000100.000.00
obfuscate13130-2.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate27261-1.8659.20096.303.70
obfuscate550-1.2400.000100.000.00
obfuscate21210-2.3570.000100.000.00
obfuscate18180-1.7000.000100.000.00
obfuscate11110-2.2270.000100.000.00
obfuscate220-1.9000.000100.000.00
obfuscate36360-1.7670.000100.000.00
obfuscate440-1.7000.000100.000.00
obfuscate770-2.6290.000100.000.00
obfuscate220-1.2500.000100.000.00
obfuscate770-2.3290.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-51.1500.000100.000.00
obfuscate220-50.6500.000100.000.00
obfuscate550-21.8000.000100.000.00
obfuscate20200-16.0750.000100.000.00
obfuscate10100-11.3300.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate5785780-6.4030.000100.000.00
obfuscate34340-5.7940.000100.000.00
obfuscate32320-2.9130.000100.000.00
obfuscate440-2.7000.000100.000.00
obfuscate770-2.6290.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate27261-1.8659.20096.303.70
obfuscate550-1.2400.000100.000.00
obfuscate21210-2.3570.000100.000.00
obfuscate18180-1.7000.000100.000.00
obfuscate11110-2.2270.000100.000.00
obfuscate220-1.9000.000100.000.00
obfuscate36360-1.7670.000100.000.00
obfuscate440-1.7000.000100.000.00
obfuscate770-2.6290.000100.000.00
obfuscate220-1.2500.000100.000.00
obfuscate770-2.3290.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-1.2400.000100.000.00
obfuscate21210-2.3570.000100.000.00
obfuscate18180-1.7000.000100.000.00
obfuscate11110-2.2270.000100.000.00
obfuscate220-1.9000.000100.000.00
obfuscate36360-1.7670.000100.000.00
obfuscate440-1.7000.000100.000.00
obfuscate770-2.6290.000100.000.00
obfuscate220-1.2500.000100.000.00
obfuscate770-2.3290.000100.000.00
obfuscate880-1.5500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate27261-1.8659.20096.303.70
obfuscate550-1.2400.000100.000.00
obfuscate21210-2.3570.000100.000.00
obfuscate18180-1.7000.000100.000.00
obfuscate11110-2.2270.000100.000.00
obfuscate220-1.9000.000100.000.00
obfuscate36360-1.7670.000100.000.00
obfuscate440-1.7000.000100.000.00
obfuscate770-2.6290.000100.000.00
obfuscate220-1.2500.000100.000.00
obfuscate770-2.3290.000100.000.00

Mest Spam med ratio 9.2 var:
Sun Feb 7 04:46:13 2021; Spam; 9.2; obfuscate; UTF-8QBygghemma2Ese ; JUNK utf-8QBadrumsextra20E2809320passa20pC3A520nu; ...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Sun Feb 7 00:44:52 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBpZGFnIGZ5bGxlciBF; ...

1 st Spam och 940 st Ham ger totalt 941 st Mail (00% spam) till 38 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.2000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Feb 8 11:37:00 EST 2021