&Nu Status


Mail log för 6 Februari - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4794790-5.5800.000100.000.00
obfuscate37370-1.7000.000100.000.00
obfuscate30291-3.3179.60096.673.33
obfuscate22220-2.1000.000100.000.00
obfuscate17170-1.3530.000100.000.00
obfuscate16160-1.9440.000100.000.00
obfuscate14140-2.9790.000100.000.00
obfuscate14140-2.3570.000100.000.00
obfuscate141404.9140.000100.000.00
obfuscate13130-1.5540.000100.000.00
obfuscate12120-51.1750.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4794790-5.5800.000100.000.00
obfuscate37370-1.7000.000100.000.00
obfuscate30291-3.3179.60096.673.33
obfuscate22220-2.1000.000100.000.00
obfuscate17170-1.3530.000100.000.00
obfuscate16160-1.9440.000100.000.00
obfuscate14140-2.9790.000100.000.00
obfuscate14140-2.3570.000100.000.00
obfuscate141404.9140.000100.000.00
obfuscate13130-1.5540.000100.000.00
obfuscate12120-51.1750.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00017.7000.00100.00
obfuscate981-1.5258.40088.8911.11
obfuscate30291-3.3179.60096.673.33
obfuscate17170-1.3530.000100.000.00
obfuscate14140-2.9790.000100.000.00
obfuscate12120-51.1750.000100.000.00
obfuscate660-1.9830.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00
obfuscate550-2.3400.000100.000.00
obfuscate220-1.6000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-100.9000.000100.000.00
obfuscate660-52.3170.000100.000.00
obfuscate12120-51.1750.000100.000.00
obfuscate660-20.2330.000100.000.00
obfuscate660-17.9670.000100.000.00
obfuscate4794790-5.5800.000100.000.00
obfuscate110-4.7000.000100.000.00
obfuscate110-4.7000.000100.000.00
obfuscate330-4.2330.000100.000.00
obfuscate550-3.9600.000100.000.00
obfuscate30291-3.3179.60096.673.33

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00017.7000.00100.00
obfuscate30291-3.3179.60096.673.33
obfuscate981-1.5258.40088.8911.11
obfuscate17170-1.3530.000100.000.00
obfuscate14140-2.9790.000100.000.00
obfuscate12120-51.1750.000100.000.00
obfuscate660-1.9830.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00
obfuscate550-2.3400.000100.000.00
obfuscate220-1.6000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17170-1.3530.000100.000.00
obfuscate14140-2.9790.000100.000.00
obfuscate12120-51.1750.000100.000.00
obfuscate660-1.9830.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00
obfuscate550-2.3400.000100.000.00
obfuscate220-1.6000.000100.000.00
obfuscate13130-1.5540.000100.000.00
obfuscate440-1.7750.000100.000.00
obfuscate22220-2.1000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00017.7000.00100.00
obfuscate981-1.5258.40088.8911.11
obfuscate30291-3.3179.60096.673.33
obfuscate17170-1.3530.000100.000.00
obfuscate14140-2.9790.000100.000.00
obfuscate12120-51.1750.000100.000.00
obfuscate660-1.9830.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00
obfuscate550-2.3400.000100.000.00
obfuscate220-1.6000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 17.7 var:
Sat Feb 6 12:09:49 2021; Spam; 17.7; obfuscate; Mr. Matthew Edward < postmaster@erageran.xyz >; JUNK Date February 06 2021 Reply Urgently; ...
Mest Ham med ratio -101.7 var:
Sat Feb 6 12:58:10 2021; Mail; -101.7; obfuscate; Facebook ; UTF-8BUGV0ZXIgUnVubmVyc3Ry; ...

3 st Spam och 777 st Ham ger totalt 780 st Mail (00% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.9000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Feb 7 11:37:00 EST 2021