&Nu Status


Mail log för 5 Februari - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5995990-5.3600.000100.000.00
obfuscate36351-2.1468.70097.222.78
obfuscate35350-5.5200.000100.000.00
obfuscate28280-8.6110.000100.000.00
obfuscate23230-2.2000.000100.000.00
obfuscate21210-2.9000.000100.000.00
obfuscate20200-1.7000.000100.000.00
obfuscate20191-2.0748.60095.005.00
obfuscate18180-2.1000.000100.000.00
obfuscate16160-1.5120.000100.000.00
obfuscate16160-1.8560.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5995990-5.3600.000100.000.00
obfuscate35350-5.5200.000100.000.00
obfuscate36351-2.1468.70097.222.78
obfuscate28280-8.6110.000100.000.00
obfuscate23230-2.2000.000100.000.00
obfuscate21210-2.9000.000100.000.00
obfuscate20200-1.7000.000100.000.00
obfuscate20191-2.0748.60095.005.00
obfuscate18180-2.1000.000100.000.00
obfuscate16160-1.5120.000100.000.00
obfuscate16160-1.8560.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate36351-2.1468.70097.222.78
obfuscate20191-2.0748.60095.005.00
obfuscate651-1.54021.00083.3316.67
obfuscate15150-1.7400.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate660-1.1670.000100.000.00
obfuscate35350-5.5200.000100.000.00
obfuscate5995990-5.3600.000100.000.00
obfuscate770-1.8710.000100.000.00
obfuscate110-2.5000.000100.000.00
obfuscate21210-2.9000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-67.0670.000100.000.00
obfuscate10100-21.5000.000100.000.00
obfuscate11110-10.6550.000100.000.00
obfuscate28280-8.6110.000100.000.00
obfuscate110-8.2000.000100.000.00
obfuscate35350-5.5200.000100.000.00
obfuscate5995990-5.3600.000100.000.00
obfuscate110-4.3000.000100.000.00
obfuscate110-3.7000.000100.000.00
obfuscate550-3.4200.000100.000.00
obfuscate550-3.4200.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate651-1.54021.00083.3316.67
obfuscate36351-2.1468.70097.222.78
obfuscate20191-2.0748.60095.005.00
obfuscate15150-1.7400.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate660-1.1670.000100.000.00
obfuscate35350-5.5200.000100.000.00
obfuscate5995990-5.3600.000100.000.00
obfuscate770-1.8710.000100.000.00
obfuscate110-2.5000.000100.000.00
obfuscate21210-2.9000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate15150-1.7400.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate660-1.1670.000100.000.00
obfuscate35350-5.5200.000100.000.00
obfuscate5995990-5.3600.000100.000.00
obfuscate770-1.8710.000100.000.00
obfuscate110-2.5000.000100.000.00
obfuscate21210-2.9000.000100.000.00
obfuscate18180-2.1000.000100.000.00
obfuscate10100-21.5000.000100.000.00
obfuscate110-3.7000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate651-1.54021.00083.3316.67
obfuscate20191-2.0748.60095.005.00
obfuscate36351-2.1468.70097.222.78
obfuscate15150-1.7400.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate660-1.1670.000100.000.00
obfuscate35350-5.5200.000100.000.00
obfuscate5995990-5.3600.000100.000.00
obfuscate770-1.8710.000100.000.00
obfuscate110-2.5000.000100.000.00
obfuscate21210-2.9000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 21 var:
Fri Feb 5 05:53:11 2021; Spam; 21; obfuscate; Andre.lopes<12339@erguelop.es>; JUNK [23122] kent@och.nu FWD Archivos PDF y XML Factura Electronica; ...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Fri Feb 5 00:58:25 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBPbWFyIEVkcmVlcyBv; ...

3 st Spam och 1051 st Ham ger totalt 1054 st Mail (00% spam) till 52 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 12.7667


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Feb 6 11:37:00 EST 2021