&Nu Status


Mail log för 4 Februari - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3753750-11.6660.000100.000.00
obfuscate35341-3.40912.30097.142.86
obfuscate34340-2.0910.000100.000.00
obfuscate33330-19.6060.000100.000.00
obfuscate30291-5.5978.60096.673.33
obfuscate27270-1.2520.000100.000.00
obfuscate24231-1.6488.60095.834.17
obfuscate23230-1.5960.000100.000.00
obfuscate20200-2.1850.000100.000.00
obfuscate18180-1.9280.000100.000.00
obfuscate17170-2.3650.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3753750-11.6660.000100.000.00
obfuscate34340-2.0910.000100.000.00
obfuscate35341-3.40912.30097.142.86
obfuscate33330-19.6060.000100.000.00
obfuscate30291-5.5978.60096.673.33
obfuscate27270-1.2520.000100.000.00
obfuscate23230-1.5960.000100.000.00
obfuscate24231-1.6488.60095.834.17
obfuscate20200-2.1850.000100.000.00
obfuscate18180-1.9280.000100.000.00
obfuscate17170-2.3650.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate24231-1.6488.60095.834.17
obfuscate30291-5.5978.60096.673.33
obfuscate35341-3.40912.30097.142.86
obfuscate550-4.0800.000100.000.00
obfuscate23230-1.5960.000100.000.00
obfuscate550-1.5600.000100.000.00
obfuscate27270-1.2520.000100.000.00
obfuscate13130-2.1000.000100.000.00
obfuscate330-1.4000.000100.000.00
obfuscate440-1.9750.000100.000.00
obfuscate34340-2.0910.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-51.1500.000100.000.00
obfuscate33330-19.6060.000100.000.00
obfuscate990-12.8890.000100.000.00
obfuscate3753750-11.6660.000100.000.00
obfuscate13130-10.1690.000100.000.00
obfuscate30291-5.5978.60096.673.33
obfuscate220-4.3000.000100.000.00
obfuscate550-4.0800.000100.000.00
obfuscate35341-3.40912.30097.142.86
obfuscate110-3.1000.000100.000.00
obfuscate330-2.7330.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate35341-3.40912.30097.142.86
obfuscate24231-1.6488.60095.834.17
obfuscate30291-5.5978.60096.673.33
obfuscate550-4.0800.000100.000.00
obfuscate23230-1.5960.000100.000.00
obfuscate550-1.5600.000100.000.00
obfuscate27270-1.2520.000100.000.00
obfuscate13130-2.1000.000100.000.00
obfuscate330-1.4000.000100.000.00
obfuscate440-1.9750.000100.000.00
obfuscate34340-2.0910.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-4.0800.000100.000.00
obfuscate23230-1.5960.000100.000.00
obfuscate550-1.5600.000100.000.00
obfuscate27270-1.2520.000100.000.00
obfuscate13130-2.1000.000100.000.00
obfuscate330-1.4000.000100.000.00
obfuscate440-1.9750.000100.000.00
obfuscate34340-2.0910.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate220-51.1500.000100.000.00
obfuscate550-1.7000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate24231-1.6488.60095.834.17
obfuscate30291-5.5978.60096.673.33
obfuscate35341-3.40912.30097.142.86
obfuscate550-4.0800.000100.000.00
obfuscate23230-1.5960.000100.000.00
obfuscate550-1.5600.000100.000.00
obfuscate27270-1.2520.000100.000.00
obfuscate13130-2.1000.000100.000.00
obfuscate330-1.4000.000100.000.00
obfuscate440-1.9750.000100.000.00
obfuscate34340-2.0910.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.3 var:
Thu Feb 4 11:55:52 2021; Spam; 12.3; obfuscate; Amazon ; JUNK UTF-8QSkynda20pC3A520E2809320besvara20vC3A5r20; ...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Thu Feb 4 00:30:06 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBpZGFnIGZ5bGxlciBB; ...

3 st Spam och 786 st Ham ger totalt 789 st Mail (00% spam) till 46 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.8333


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Feb 5 11:37:00 EST 2021