&Nu Status


Mail log för 3 Februari - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3993963-11.45110.23399.250.75
obfuscate43421-2.2698.40097.672.33
obfuscate38371-5.49510.80097.372.63
obfuscate28280-1.5140.000100.000.00
obfuscate28280-7.8570.000100.000.00
obfuscate24231-1.7788.60095.834.17
obfuscate22211-2.0248.60095.454.55
obfuscate22220-2.2550.000100.000.00
obfuscate21210-2.2240.000100.000.00
obfuscate20200-2.1550.000100.000.00
obfuscate16160-1.7500.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3993963-11.45110.23399.250.75
obfuscate43421-2.2698.40097.672.33
obfuscate38371-5.49510.80097.372.63
obfuscate28280-1.5140.000100.000.00
obfuscate28280-7.8570.000100.000.00
obfuscate24231-1.7788.60095.834.17
obfuscate22220-2.2550.000100.000.00
obfuscate22211-2.0248.60095.454.55
obfuscate21210-2.2240.000100.000.00
obfuscate20200-2.1550.000100.000.00
obfuscate16160-1.7500.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3993963-11.45110.23399.250.75
obfuscate24231-1.7788.60095.834.17
obfuscate22211-2.0248.60095.454.55
obfuscate43421-2.2698.40097.672.33
obfuscate38371-5.49510.80097.372.63
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate660-1.6170.000100.000.00
obfuscate16160-1.7500.000100.000.00
obfuscate440-1.7750.000100.000.00
obfuscate220-100.1500.000100.000.00
obfuscate440-1.5250.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-100.1500.000100.000.00
obfuscate330-67.9670.000100.000.00
obfuscate10100-11.4600.000100.000.00
obfuscate3993963-11.45110.23399.250.75
obfuscate28280-7.8570.000100.000.00
obfuscate330-7.4000.000100.000.00
obfuscate38371-5.49510.80097.372.63
obfuscate13130-4.8620.000100.000.00
obfuscate660-3.3000.000100.000.00
obfuscate550-2.8000.000100.000.00
obfuscate660-2.6500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate38371-5.49510.80097.372.63
obfuscate3993963-11.45110.23399.250.75
obfuscate24231-1.7788.60095.834.17
obfuscate22211-2.0248.60095.454.55
obfuscate43421-2.2698.40097.672.33
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate660-1.6170.000100.000.00
obfuscate16160-1.7500.000100.000.00
obfuscate440-1.7750.000100.000.00
obfuscate220-100.1500.000100.000.00
obfuscate440-1.5250.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate660-1.6170.000100.000.00
obfuscate16160-1.7500.000100.000.00
obfuscate440-1.7750.000100.000.00
obfuscate220-100.1500.000100.000.00
obfuscate440-1.5250.000100.000.00
obfuscate330-7.4000.000100.000.00
obfuscate13130-4.8620.000100.000.00
obfuscate7704.8430.000100.000.00
obfuscate13130-1.4690.000100.000.00
obfuscate220-1.7000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate22211-2.0248.60095.454.55
obfuscate24231-1.7788.60095.834.17
obfuscate38371-5.49510.80097.372.63
obfuscate43421-2.2698.40097.672.33
obfuscate3993963-11.45110.23399.250.75
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate660-1.6170.000100.000.00
obfuscate16160-1.7500.000100.000.00
obfuscate440-1.7750.000100.000.00
obfuscate220-100.1500.000100.000.00
obfuscate440-1.5250.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13.8 var:
Wed Feb 3 18:58:06 2021; Spam; 13.8; obfuscate; Official Aids-Express ; JUNK Receive premium generic and brand medication pro...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Wed Feb 3 00:07:47 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBpZGFnIGZ5bGxlciBK; ...

7 st Spam och 834 st Ham ger totalt 841 st Mail (00% spam) till 47 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.5857


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Feb 4 11:37:00 EST 2021