&Nu Status


Mail log för 2 Februari - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4804791-9.7368.60099.790.21
obfuscate38380-5.7390.000100.000.00
obfuscate34340-7.1940.000100.000.00
obfuscate33321-8.9198.60096.973.03
obfuscate32320-2.8130.000100.000.00
obfuscate31310-1.7000.000100.000.00
obfuscate25250-2.0360.000100.000.00
obfuscate23230-1.7740.000100.000.00
obfuscate21210-2.5190.000100.000.00
obfuscate20200-2.3800.000100.000.00
obfuscate16160-3.2440.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4804791-9.7368.60099.790.21
obfuscate38380-5.7390.000100.000.00
obfuscate34340-7.1940.000100.000.00
obfuscate33321-8.9198.60096.973.03
obfuscate32320-2.8130.000100.000.00
obfuscate31310-1.7000.000100.000.00
obfuscate25250-2.0360.000100.000.00
obfuscate23230-1.7740.000100.000.00
obfuscate21210-2.5190.000100.000.00
obfuscate20200-2.3800.000100.000.00
obfuscate16160-3.2440.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate33321-8.9198.60096.973.03
obfuscate13121-1.79219.30092.317.69
obfuscate4804791-9.7368.60099.790.21
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate990-2.3560.000100.000.00
obfuscate34340-7.1940.000100.000.00
obfuscate330-2.3000.000100.000.00
obfuscate16160-3.2440.000100.000.00
obfuscate4401.7000.000100.000.00
obfuscate11110-3.2730.000100.000.00
obfuscate25250-2.0360.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-100.9000.000100.000.00
obfuscate12120-34.2500.000100.000.00
obfuscate550-22.7400.000100.000.00
obfuscate4804791-9.7368.60099.790.21
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate33321-8.9198.60096.973.03
obfuscate34340-7.1940.000100.000.00
obfuscate38380-5.7390.000100.000.00
obfuscate110-3.5000.000100.000.00
obfuscate770-3.3000.000100.000.00
obfuscate11110-3.2730.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13121-1.79219.30092.317.69
obfuscate33321-8.9198.60096.973.03
obfuscate4804791-9.7368.60099.790.21
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate990-2.3560.000100.000.00
obfuscate34340-7.1940.000100.000.00
obfuscate330-2.3000.000100.000.00
obfuscate16160-3.2440.000100.000.00
obfuscate4401.7000.000100.000.00
obfuscate11110-3.2730.000100.000.00
obfuscate25250-2.0360.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate990-2.3560.000100.000.00
obfuscate34340-7.1940.000100.000.00
obfuscate330-2.3000.000100.000.00
obfuscate16160-3.2440.000100.000.00
obfuscate4401.7000.000100.000.00
obfuscate11110-3.2730.000100.000.00
obfuscate25250-2.0360.000100.000.00
obfuscate770-3.3000.000100.000.00
obfuscate31310-1.7000.000100.000.00
obfuscate21210-2.5190.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13121-1.79219.30092.317.69
obfuscate33321-8.9198.60096.973.03
obfuscate4804791-9.7368.60099.790.21
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate990-2.3560.000100.000.00
obfuscate34340-7.1940.000100.000.00
obfuscate330-2.3000.000100.000.00
obfuscate16160-3.2440.000100.000.00
obfuscate4401.7000.000100.000.00
obfuscate11110-3.2730.000100.000.00
obfuscate25250-2.0360.000100.000.00

Mest Spam med ratio 19.3 var:
Tue Feb 2 07:29:43 2021; Spam; 19.3; obfuscate; Sergio<24225@notificados.com>; JUNK [18886] Respuesta kent@och.nu .; ...
Mest Ham med ratio -108.1 var:
Tue Feb 2 04:33:57 2021; Mail; -108.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8BQW5uYS1LYXJpbiwgbG9n; ...

3 st Spam och 892 st Ham ger totalt 895 st Mail (00% spam) till 41 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 12.1667


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Feb 3 11:37:00 EST 2021