&Nu Status


Mail log för 1 Februari - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4004000-11.2620.000100.000.00
obfuscate40400-3.0700.000100.000.00
obfuscate37370-1.8970.000100.000.00
obfuscate26251-1.7408.60096.153.85
obfuscate25250-13.4960.000100.000.00
obfuscate18180-2.4720.000100.000.00
obfuscate17170-1.5180.000100.000.00
obfuscate17170-2.3000.000100.000.00
obfuscate16160-2.5130.000100.000.00
obfuscate16160-2.5810.000100.000.00
obfuscate15150-7.9800.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4004000-11.2620.000100.000.00
obfuscate40400-3.0700.000100.000.00
obfuscate37370-1.8970.000100.000.00
obfuscate26251-1.7408.60096.153.85
obfuscate25250-13.4960.000100.000.00
obfuscate18180-2.4720.000100.000.00
obfuscate17170-1.5180.000100.000.00
obfuscate17170-2.3000.000100.000.00
obfuscate16160-2.5130.000100.000.00
obfuscate16160-2.5810.000100.000.00
obfuscate15150-7.9800.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate541-1.4007.90080.0020.00
obfuscate26251-1.7408.60096.153.85
obfuscate981-64.18812.60088.8911.11
obfuscate15150-7.9800.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate220-0.8500.000100.000.00
obfuscate13130-1.3920.000100.000.00
obfuscate16160-2.5130.000100.000.00
obfuscate40400-3.0700.000100.000.00
obfuscate17170-1.5180.000100.000.00
obfuscate220-100.9000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-100.9000.000100.000.00
obfuscate550-81.1200.000100.000.00
obfuscate981-64.18812.60088.8911.11
obfuscate25250-13.4960.000100.000.00
obfuscate4004000-11.2620.000100.000.00
obfuscate220-8.2000.000100.000.00
obfuscate15150-7.9800.000100.000.00
obfuscate770-3.0710.000100.000.00
obfuscate40400-3.0700.000100.000.00
obfuscate10100-2.9500.000100.000.00
obfuscate12120-2.8500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate981-64.18812.60088.8911.11
obfuscate26251-1.7408.60096.153.85
obfuscate541-1.4007.90080.0020.00
obfuscate15150-7.9800.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate220-0.8500.000100.000.00
obfuscate13130-1.3920.000100.000.00
obfuscate16160-2.5130.000100.000.00
obfuscate40400-3.0700.000100.000.00
obfuscate17170-1.5180.000100.000.00
obfuscate220-100.9000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate15150-7.9800.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate220-0.8500.000100.000.00
obfuscate13130-1.3920.000100.000.00
obfuscate16160-2.5130.000100.000.00
obfuscate40400-3.0700.000100.000.00
obfuscate17170-1.5180.000100.000.00
obfuscate220-100.9000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate16160-2.5810.000100.000.00
obfuscate12120-2.8500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate541-1.4007.90080.0020.00
obfuscate981-64.18812.60088.8911.11
obfuscate26251-1.7408.60096.153.85
obfuscate15150-7.9800.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate220-0.8500.000100.000.00
obfuscate13130-1.3920.000100.000.00
obfuscate16160-2.5130.000100.000.00
obfuscate40400-3.0700.000100.000.00
obfuscate17170-1.5180.000100.000.00
obfuscate220-100.9000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.6 var:
Mon Feb 1 02:19:07 2021; Spam; 12.6; obfuscate; polish5 ; JUNK inviting my interest My uncomparable Mr. Astounding-) I need to talk...
Mest Ham med ratio -104.5 var:
Mon Feb 1 16:29:39 2021; Mail; -104.5; obfuscate; pair International ; Statement 12330-0216 -- no payment due; ...

3 st Spam och 799 st Ham ger totalt 802 st Mail (00% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.7000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Feb 2 11:37:00 EST 2021