&Nu Status


Mail log för Februari - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13962139557-8.29710.14399.950.05
obfuscate9579498-3.26910.37599.160.84
obfuscate8988926-1.4158.66799.330.67
obfuscate6946868-3.2588.25098.851.15
obfuscate6646631-14.3716.00099.850.15
obfuscate6106055-1.2028.60099.180.82
obfuscate5855823-0.8888.00099.490.51
obfuscate5255232-1.7517.50099.620.38
obfuscate48847810-1.6679.30097.952.05
obfuscate4054050-2.0940.000100.000.00
obfuscate3843840-1.6560.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13962139557-8.29710.14399.950.05
obfuscate9579498-3.26910.37599.160.84
obfuscate8988926-1.4158.66799.330.67
obfuscate6946868-3.2588.25098.851.15
obfuscate6646631-14.3716.00099.850.15
obfuscate6106055-1.2028.60099.180.82
obfuscate5855823-0.8888.00099.490.51
obfuscate5255232-1.7517.50099.620.38
obfuscate48847810-1.6679.30097.952.05
obfuscate4054050-2.0940.000100.000.00
obfuscate3843840-1.6560.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate48847810-1.6679.30097.952.05
obfuscate9579498-3.26910.37599.160.84
obfuscate6946868-3.2588.25098.851.15
obfuscate13962139557-8.29710.14399.950.05
obfuscate8988926-1.4158.66799.330.67
obfuscate1521466-6.49312.00096.053.95
obfuscate6106055-1.2028.60099.180.82
obfuscate3173134-0.9279.50098.741.26
obfuscate41374-11.81111.25090.249.76
obfuscate1861833-1.61218.66798.391.61
obfuscate3183153-3.0328.33399.060.94

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-104.0000.000100.000.00
obfuscate54531-54.2459.00098.151.85
obfuscate36360-33.2500.000100.000.00
obfuscate16160-14.5620.000100.000.00
obfuscate6646631-14.3716.00099.850.15
obfuscate2602600-13.5580.000100.000.00
obfuscate41374-11.81111.25090.249.76
obfuscate2872861-11.39211.00099.650.35
obfuscate1761760-9.7330.000100.000.00
obfuscate13962139557-8.29710.14399.950.05
obfuscate32320-6.5310.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate100982-1.61233.50098.002.00
obfuscate22211-2.14328.00095.454.55
obfuscate1861833-1.61218.66798.391.61
obfuscate1521466-6.49312.00096.053.95
obfuscate41374-11.81111.25090.249.76
obfuscate2872861-11.39211.00099.650.35
obfuscate9579498-3.26910.37599.160.84
obfuscate13962139557-8.29710.14399.950.05
obfuscate3173134-0.9279.50098.741.26
obfuscate48847810-1.6679.30097.952.05
obfuscate54531-54.2459.00098.151.85

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate36360-33.2500.000100.000.00
obfuscate1571570-0.6940.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate24240-1.2080.000100.000.00
obfuscate3301.3330.000100.000.00
obfuscate32320-6.5310.000100.000.00
obfuscate76760-0.5920.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1671670-1.8260.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate11110-0.6360.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1192-0.3338.00081.8218.18
obfuscate41374-11.81111.25090.249.76
obfuscate16151-0.5338.00093.756.25
obfuscate22211-2.14328.00095.454.55
obfuscate1521466-6.49312.00096.053.95
obfuscate30291-3.9316.00096.673.33
obfuscate48847810-1.6679.30097.952.05
obfuscate100982-1.61233.50098.002.00
obfuscate54531-54.2459.00098.151.85
obfuscate1861833-1.61218.66798.391.61
obfuscate3173134-0.9279.50098.741.26

Mest Spam med ratio 38.6 var:
Thu Feb 11 19:58:35 2021; Spam; 38.6; obfuscate; Johns Hopkins Center ; JUNK Become The Next Millionaire;
Mest Ham med ratio -108.1 var:
Tue Feb 2 04:33:57 2021; Mail; -108.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8BQW5uYS1LYXJpbiwgbG9n;

81 st Spam och 24516 st Ham ger totalt 24597 st Mail (00% spam) till 84 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.4938


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Tue Mar 2 11:42:00 EST 2021