&Nu Status


Mail log för 12 Januari - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate40340300.0800.000100.000.00
obfuscate39381-5.54512.70097.442.56
obfuscate36360-1.9890.000100.000.00
obfuscate29290-2.1000.000100.000.00
obfuscate25250-5.4000.000100.000.00
obfuscate23230-1.6170.000100.000.00
obfuscate22220-1.2450.000100.000.00
obfuscate20200-6.0450.000100.000.00
obfuscate19190-2.0110.000100.000.00
obfuscate19190-1.8630.000100.000.00
obfuscate17170-2.7880.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate40340300.0800.000100.000.00
obfuscate39381-5.54512.70097.442.56
obfuscate36360-1.9890.000100.000.00
obfuscate29290-2.1000.000100.000.00
obfuscate25250-5.4000.000100.000.00
obfuscate23230-1.6170.000100.000.00
obfuscate22220-1.2450.000100.000.00
obfuscate20200-6.0450.000100.000.00
obfuscate19190-2.0110.000100.000.00
obfuscate19190-1.8630.000100.000.00
obfuscate17170-2.7880.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate862-18.03310.30075.0025.00
obfuscate1010.0009.5000.00100.00
obfuscate39381-5.54512.70097.442.56
obfuscate1010.00011.4000.00100.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate25250-5.4000.000100.000.00
obfuscate880-1.7380.000100.000.00
obfuscate110-1.3000.000100.000.00
obfuscate440-1.7750.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate16160-1.6250.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-98.7000.000100.000.00
obfuscate862-18.03310.30075.0025.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate20200-6.0450.000100.000.00
obfuscate39381-5.54512.70097.442.56
obfuscate25250-5.4000.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate550-3.3400.000100.000.00
obfuscate17170-2.7880.000100.000.00
obfuscate13130-2.7770.000100.000.00
obfuscate550-2.2400.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate39381-5.54512.70097.442.56
obfuscate1010.00011.4000.00100.00
obfuscate862-18.03310.30075.0025.00
obfuscate1010.0009.5000.00100.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate25250-5.4000.000100.000.00
obfuscate880-1.7380.000100.000.00
obfuscate110-1.3000.000100.000.00
obfuscate440-1.7750.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate16160-1.6250.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate25250-5.4000.000100.000.00
obfuscate880-1.7380.000100.000.00
obfuscate110-1.3000.000100.000.00
obfuscate440-1.7750.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate16160-1.6250.000100.000.00
obfuscate4404.7000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate660-1.1670.000100.000.00
obfuscate20200-6.0450.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0009.5000.00100.00
obfuscate1010.00011.4000.00100.00
obfuscate862-18.03310.30075.0025.00
obfuscate39381-5.54512.70097.442.56
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate25250-5.4000.000100.000.00
obfuscate880-1.7380.000100.000.00
obfuscate110-1.3000.000100.000.00
obfuscate440-1.7750.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate16160-1.6250.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.7 var:
Tue Jan 12 15:39:29 2021; Spam; 12.7; obfuscate; LiuDengfeng ; JUNK Notifications; ...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Tue Jan 12 15:25:01 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8BS2Vyc3RpbiBFa2x1bmQg; ...

5 st Spam och 794 st Ham ger totalt 799 st Mail (00% spam) till 42 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.8400


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Jan 13 11:37:00 EST 2021