&Nu Status


Mail log för 11 Januari - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4234230-1.0850.000100.000.00
obfuscate31310-5.8320.000100.000.00
obfuscate30300-8.6530.000100.000.00
obfuscate25250-0.8360.000100.000.00
obfuscate25250-2.3640.000100.000.00
obfuscate22220-1.7000.000100.000.00
obfuscate21210-1.4520.000100.000.00
obfuscate20200-0.4250.000100.000.00
obfuscate19190-0.8740.000100.000.00
obfuscate18180-0.5560.000100.000.00
obfuscate15150-1.2930.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4234230-1.0850.000100.000.00
obfuscate31310-5.8320.000100.000.00
obfuscate30300-8.6530.000100.000.00
obfuscate25250-0.8360.000100.000.00
obfuscate25250-2.3640.000100.000.00
obfuscate22220-1.7000.000100.000.00
obfuscate21210-1.4520.000100.000.00
obfuscate20200-0.4250.000100.000.00
obfuscate19190-0.8740.000100.000.00
obfuscate18180-0.5560.000100.000.00
obfuscate15150-1.2930.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate431-0.13323.70075.0025.00
obfuscate1010.00023.7000.00100.00
obfuscate990-0.9890.000100.000.00
obfuscate220-0.4000.000100.000.00
obfuscate25250-0.8360.000100.000.00
obfuscate18180-0.5560.000100.000.00
obfuscate440-3.5000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate330-6.5330.000100.000.00
obfuscate550-0.2200.000100.000.00
obfuscate4234230-1.0850.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate880-13.7500.000100.000.00
obfuscate770-13.6430.000100.000.00
obfuscate30300-8.6530.000100.000.00
obfuscate13130-7.8000.000100.000.00
obfuscate330-6.5330.000100.000.00
obfuscate31310-5.8320.000100.000.00
obfuscate110-4.3000.000100.000.00
obfuscate440-3.5000.000100.000.00
obfuscate25250-2.3640.000100.000.00
obfuscate10100-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate431-0.13323.70075.0025.00
obfuscate1010.00023.7000.00100.00
obfuscate990-0.9890.000100.000.00
obfuscate220-0.4000.000100.000.00
obfuscate25250-0.8360.000100.000.00
obfuscate18180-0.5560.000100.000.00
obfuscate440-3.5000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate330-6.5330.000100.000.00
obfuscate550-0.2200.000100.000.00
obfuscate4234230-1.0850.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate990-0.9890.000100.000.00
obfuscate220-0.4000.000100.000.00
obfuscate25250-0.8360.000100.000.00
obfuscate18180-0.5560.000100.000.00
obfuscate440-3.5000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate330-6.5330.000100.000.00
obfuscate550-0.2200.000100.000.00
obfuscate4234230-1.0850.000100.000.00
obfuscate110-4.3000.000100.000.00
obfuscate440-0.8250.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00023.7000.00100.00
obfuscate431-0.13323.70075.0025.00
obfuscate990-0.9890.000100.000.00
obfuscate220-0.4000.000100.000.00
obfuscate25250-0.8360.000100.000.00
obfuscate18180-0.5560.000100.000.00
obfuscate440-3.5000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate330-6.5330.000100.000.00
obfuscate550-0.2200.000100.000.00
obfuscate4234230-1.0850.000100.000.00

Mest Spam med ratio 23.7 var:
Mon Jan 11 04:08:40 2021; Spam; 23.7; obfuscate; FBI Director. ; JUNK Attention.; ...
Mest Ham med ratio -103.2 var:
Mon Jan 11 04:37:32 2021; Mail; -103.2; obfuscate; Helena Kiel ; [clubcosmos1954styrelse] Bokslut 2020; ...

2 st Spam och 781 st Ham ger totalt 783 st Mail (00% spam) till 39 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 23.7000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Jan 12 11:37:00 EST 2021