&Nu Status


Mail log för 10 Januari - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5415410-0.9410.000100.000.00
obfuscate33330-2.2700.000100.000.00
obfuscate31310-1.5190.000100.000.00
obfuscate29290-1.1930.000100.000.00
obfuscate26260-0.8920.000100.000.00
obfuscate22220-5.3640.000100.000.00
obfuscate21210-1.1810.000100.000.00
obfuscate20200-1.7000.000100.000.00
obfuscate20200-1.4200.000100.000.00
obfuscate17170-0.5180.000100.000.00
obfuscate16160-8.2380.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5415410-0.9410.000100.000.00
obfuscate33330-2.2700.000100.000.00
obfuscate31310-1.5190.000100.000.00
obfuscate29290-1.1930.000100.000.00
obfuscate26260-0.8920.000100.000.00
obfuscate22220-5.3640.000100.000.00
obfuscate21210-1.1810.000100.000.00
obfuscate20200-1.7000.000100.000.00
obfuscate20200-1.4200.000100.000.00
obfuscate17170-0.5180.000100.000.00
obfuscate16160-8.2380.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00011.8000.00100.00
obfuscate1010.00011.8000.00100.00
obfuscate5410.0259.40080.0020.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate21210-1.1810.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate12120-0.7250.000100.000.00
obfuscate220-49.5000.000100.000.00
obfuscate660-1.7670.000100.000.00
obfuscate220-0.7000.000100.000.00
obfuscate31310-1.5190.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-49.5000.000100.000.00
obfuscate880-13.6380.000100.000.00
obfuscate990-13.0890.000100.000.00
obfuscate11110-9.4450.000100.000.00
obfuscate16160-8.2380.000100.000.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate22220-5.3640.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate330-2.5330.000100.000.00
obfuscate660-2.4330.000100.000.00
obfuscate33330-2.2700.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00011.8000.00100.00
obfuscate1010.00011.8000.00100.00
obfuscate5410.0259.40080.0020.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate21210-1.1810.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate12120-0.7250.000100.000.00
obfuscate220-49.5000.000100.000.00
obfuscate660-1.7670.000100.000.00
obfuscate220-0.7000.000100.000.00
obfuscate31310-1.5190.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate21210-1.1810.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate12120-0.7250.000100.000.00
obfuscate220-49.5000.000100.000.00
obfuscate660-1.7670.000100.000.00
obfuscate220-0.7000.000100.000.00
obfuscate31310-1.5190.000100.000.00
obfuscate5415410-0.9410.000100.000.00
obfuscate2200.6500.000100.000.00
obfuscate20200-1.7000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00011.8000.00100.00
obfuscate1010.00011.8000.00100.00
obfuscate5410.0259.40080.0020.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate21210-1.1810.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate12120-0.7250.000100.000.00
obfuscate220-49.5000.000100.000.00
obfuscate660-1.7670.000100.000.00
obfuscate220-0.7000.000100.000.00
obfuscate31310-1.5190.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.8 var:
Sun Jan 10 19:17:41 2021; Spam; 11.8; obfuscate; FBI Director. ; JUNK Attention.; ...
Mest Ham med ratio -101.2 var:
Sun Jan 10 17:01:38 2021; Mail; -101.2; obfuscate; Club Cosmos ; UTF-8QClub_Cosmos3a_c385rets_fc3b6rsta_Stargate_ramlar_ned; ...

3 st Spam och 911 st Ham ger totalt 914 st Mail (00% spam) till 43 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.0000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Jan 11 11:37:00 EST 2021