&Nu Status


Mail log för 9 Januari - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5845840-1.4630.000100.000.00
obfuscate28280-1.8290.000100.000.00
obfuscate25250-5.1680.000100.000.00
obfuscate23230-1.7000.000100.000.00
obfuscate21210-2.1000.000100.000.00
obfuscate18180-1.4390.000100.000.00
obfuscate16160-0.7940.000100.000.00
obfuscate16160-7.4440.000100.000.00
obfuscate15150-0.6400.000100.000.00
obfuscate15150-0.8330.000100.000.00
obfuscate12120-1.4250.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5845840-1.4630.000100.000.00
obfuscate28280-1.8290.000100.000.00
obfuscate25250-5.1680.000100.000.00
obfuscate23230-1.7000.000100.000.00
obfuscate21210-2.1000.000100.000.00
obfuscate18180-1.4390.000100.000.00
obfuscate16160-0.7940.000100.000.00
obfuscate16160-7.4440.000100.000.00
obfuscate15150-0.6400.000100.000.00
obfuscate15150-0.8330.000100.000.00
obfuscate12120-1.4250.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4310.20012.00075.0025.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate16160-0.7940.000100.000.00
obfuscate990-2.9000.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate18180-1.4390.000100.000.00
obfuscate330-3.2000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate110-7.9000.000100.000.00
obfuscate23230-1.7000.000100.000.00
obfuscate770-58.9570.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-100.9000.000100.000.00
obfuscate110-99.4000.000100.000.00
obfuscate770-58.9570.000100.000.00
obfuscate10100-10.5700.000100.000.00
obfuscate110-7.9000.000100.000.00
obfuscate16160-7.4440.000100.000.00
obfuscate25250-5.1680.000100.000.00
obfuscate330-3.2000.000100.000.00
obfuscate990-2.9000.000100.000.00
obfuscate330-2.6000.000100.000.00
obfuscate110-2.5000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4310.20012.00075.0025.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate16160-0.7940.000100.000.00
obfuscate990-2.9000.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate18180-1.4390.000100.000.00
obfuscate330-3.2000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate110-7.9000.000100.000.00
obfuscate23230-1.7000.000100.000.00
obfuscate770-58.9570.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate16160-0.7940.000100.000.00
obfuscate990-2.9000.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate18180-1.4390.000100.000.00
obfuscate330-3.2000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate110-7.9000.000100.000.00
obfuscate23230-1.7000.000100.000.00
obfuscate770-58.9570.000100.000.00
obfuscate11110-0.8820.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4310.20012.00075.0025.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate16160-0.7940.000100.000.00
obfuscate990-2.9000.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate18180-1.4390.000100.000.00
obfuscate330-3.2000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate110-7.9000.000100.000.00
obfuscate23230-1.7000.000100.000.00
obfuscate770-58.9570.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12 var:
Sat Jan 9 12:21:39 2021; Spam; 12; obfuscate; Microsoft ; JUNK Last chance open immediately; ...
Mest Ham med ratio -108 var:
Sat Jan 9 17:23:24 2021; Mail; -108; obfuscate; Facebook ; Event Invitation Baby Landes babyshower; ...

1 st Spam och 858 st Ham ger totalt 859 st Mail (00% spam) till 39 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 12.0000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Jan 10 11:37:00 EST 2021