&Nu Status


Mail log för 8 Januari - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5345340-2.1090.000100.000.00
obfuscate45441-1.75012.00097.782.22
obfuscate32320-2.1090.000100.000.00
obfuscate24240-5.5330.000100.000.00
obfuscate24240-2.1000.000100.000.00
obfuscate20200-11.7900.000100.000.00
obfuscate18180-1.2780.000100.000.00
obfuscate17161-1.7448.60094.125.88
obfuscate16160-1.9060.000100.000.00
obfuscate16160-0.7190.000100.000.00
obfuscate14140-0.4360.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5345340-2.1090.000100.000.00
obfuscate45441-1.75012.00097.782.22
obfuscate32320-2.1090.000100.000.00
obfuscate24240-5.5330.000100.000.00
obfuscate24240-2.1000.000100.000.00
obfuscate20200-11.7900.000100.000.00
obfuscate18180-1.2780.000100.000.00
obfuscate17161-1.7448.60094.125.88
obfuscate16160-1.9060.000100.000.00
obfuscate16160-0.7190.000100.000.00
obfuscate14140-0.4360.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate45441-1.75012.00097.782.22
obfuscate17161-1.7448.60094.125.88
obfuscate18180-1.2780.000100.000.00
obfuscate110-0.9000.000100.000.00
obfuscate14140-0.4360.000100.000.00
obfuscate770-0.9860.000100.000.00
obfuscate110-2.7000.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate880-3.1250.000100.000.00
obfuscate20200-11.7900.000100.000.00
obfuscate24240-5.5330.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-100.9000.000100.000.00
obfuscate220-100.1500.000100.000.00
obfuscate880-26.2750.000100.000.00
obfuscate20200-11.7900.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate110-8.2000.000100.000.00
obfuscate24240-5.5330.000100.000.00
obfuscate220-3.6000.000100.000.00
obfuscate220-3.6000.000100.000.00
obfuscate110-3.5000.000100.000.00
obfuscate11110-3.3270.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate45441-1.75012.00097.782.22
obfuscate17161-1.7448.60094.125.88
obfuscate18180-1.2780.000100.000.00
obfuscate110-0.9000.000100.000.00
obfuscate14140-0.4360.000100.000.00
obfuscate770-0.9860.000100.000.00
obfuscate110-2.7000.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate880-3.1250.000100.000.00
obfuscate20200-11.7900.000100.000.00
obfuscate24240-5.5330.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18180-1.2780.000100.000.00
obfuscate110-0.9000.000100.000.00
obfuscate14140-0.4360.000100.000.00
obfuscate770-0.9860.000100.000.00
obfuscate110-2.7000.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate880-3.1250.000100.000.00
obfuscate20200-11.7900.000100.000.00
obfuscate24240-5.5330.000100.000.00
obfuscate110-8.2000.000100.000.00
obfuscate220-3.6000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17161-1.7448.60094.125.88
obfuscate45441-1.75012.00097.782.22
obfuscate18180-1.2780.000100.000.00
obfuscate110-0.9000.000100.000.00
obfuscate14140-0.4360.000100.000.00
obfuscate770-0.9860.000100.000.00
obfuscate110-2.7000.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate880-3.1250.000100.000.00
obfuscate20200-11.7900.000100.000.00
obfuscate24240-5.5330.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12 var:
Fri Jan 8 13:20:43 2021; Spam; 12; obfuscate; Microsoft ; JUNK Last chance open immediately; ...
Mest Ham med ratio -108.1 var:
Fri Jan 8 13:03:05 2021; Mail; -108.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8BQW5uYS1LYXJpbiwgbG9n; ...

2 st Spam och 916 st Ham ger totalt 918 st Mail (00% spam) till 46 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.3000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Jan 9 11:37:00 EST 2021