&Nu Status


Mail log för 7 Januari - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4954950-3.1170.000100.000.00
obfuscate33330-1.1850.000100.000.00
obfuscate31310-1.3290.000100.000.00
obfuscate23230-1.3430.000100.000.00
obfuscate21210-2.0000.000100.000.00
obfuscate19190-5.7110.000100.000.00
obfuscate18180-1.5000.000100.000.00
obfuscate18171-1.4659.40094.445.56
obfuscate15150-0.7330.000100.000.00
obfuscate15150-1.1530.000100.000.00
obfuscate14140-10.4710.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4954950-3.1170.000100.000.00
obfuscate33330-1.1850.000100.000.00
obfuscate31310-1.3290.000100.000.00
obfuscate23230-1.3430.000100.000.00
obfuscate21210-2.0000.000100.000.00
obfuscate19190-5.7110.000100.000.00
obfuscate18180-1.5000.000100.000.00
obfuscate18171-1.4659.40094.445.56
obfuscate15150-0.7330.000100.000.00
obfuscate15150-1.1530.000100.000.00
obfuscate14140-10.4710.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18171-1.4659.40094.445.56
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate880-1.1130.000100.000.00
obfuscate15150-0.7330.000100.000.00
obfuscate18180-1.5000.000100.000.00
obfuscate990-0.9780.000100.000.00
obfuscate550-0.6600.000100.000.00
obfuscate1104.5000.000100.000.00
obfuscate660-1.6000.000100.000.00
obfuscate10100-1.1400.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-74.6000.000100.000.00
obfuscate330-36.7670.000100.000.00
obfuscate12120-17.5000.000100.000.00
obfuscate14140-10.4710.000100.000.00
obfuscate440-7.9000.000100.000.00
obfuscate19190-5.7110.000100.000.00
obfuscate220-5.5500.000100.000.00
obfuscate330-5.2670.000100.000.00
obfuscate330-4.7000.000100.000.00
obfuscate4954950-3.1170.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18171-1.4659.40094.445.56
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate880-1.1130.000100.000.00
obfuscate15150-0.7330.000100.000.00
obfuscate18180-1.5000.000100.000.00
obfuscate990-0.9780.000100.000.00
obfuscate550-0.6600.000100.000.00
obfuscate1104.5000.000100.000.00
obfuscate660-1.6000.000100.000.00
obfuscate10100-1.1400.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate880-1.1130.000100.000.00
obfuscate15150-0.7330.000100.000.00
obfuscate18180-1.5000.000100.000.00
obfuscate990-0.9780.000100.000.00
obfuscate550-0.6600.000100.000.00
obfuscate1104.5000.000100.000.00
obfuscate660-1.6000.000100.000.00
obfuscate10100-1.1400.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate14140-10.4710.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18171-1.4659.40094.445.56
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate880-1.1130.000100.000.00
obfuscate15150-0.7330.000100.000.00
obfuscate18180-1.5000.000100.000.00
obfuscate990-0.9780.000100.000.00
obfuscate550-0.6600.000100.000.00
obfuscate1104.5000.000100.000.00
obfuscate660-1.6000.000100.000.00
obfuscate10100-1.1400.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 9.4 var:
Thu Jan 7 07:22:27 2021; Spam; 9.4; obfuscate; PostNord Online Porto ; JUNK (no subject); ...
Mest Ham med ratio -108.1 var:
Thu Jan 7 17:50:01 2021; Mail; -108.1; obfuscate; Facebook ; You logged in to Bloons TD Battles with Facebook; ...

1 st Spam och 853 st Ham ger totalt 854 st Mail (00% spam) till 48 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.4000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Jan 8 11:37:00 EST 2021