&Nu Status


Mail log för 6 Januari - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5135130-3.8870.000100.000.00
obfuscate31301-5.6106.90096.773.23
obfuscate31310-1.4030.000100.000.00
obfuscate26260-1.3880.000100.000.00
obfuscate21210-6.3670.000100.000.00
obfuscate17170-0.3880.000100.000.00
obfuscate15150-7.3070.000100.000.00
obfuscate14140-29.0500.000100.000.00
obfuscate14140-1.6570.000100.000.00
obfuscate14140-1.0360.000100.000.00
obfuscate12120-0.6750.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5135130-3.8870.000100.000.00
obfuscate31310-1.4030.000100.000.00
obfuscate31301-5.6106.90096.773.23
obfuscate26260-1.3880.000100.000.00
obfuscate21210-6.3670.000100.000.00
obfuscate17170-0.3880.000100.000.00
obfuscate15150-7.3070.000100.000.00
obfuscate14140-29.0500.000100.000.00
obfuscate14140-1.6570.000100.000.00
obfuscate14140-1.0360.000100.000.00
obfuscate12120-0.6750.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate31301-5.6106.90096.773.23
obfuscate15150-7.3070.000100.000.00
obfuscate220-2.4500.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate17170-0.3880.000100.000.00
obfuscate21210-6.3670.000100.000.00
obfuscate110-0.7000.000100.000.00
obfuscate220-2.9500.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-100.9000.000100.000.00
obfuscate14140-29.0500.000100.000.00
obfuscate770-14.3140.000100.000.00
obfuscate110-7.5000.000100.000.00
obfuscate15150-7.3070.000100.000.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate21210-6.3670.000100.000.00
obfuscate31301-5.6106.90096.773.23
obfuscate550-4.6200.000100.000.00
obfuscate5135130-3.8870.000100.000.00
obfuscate550-2.9800.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate31301-5.6106.90096.773.23
obfuscate15150-7.3070.000100.000.00
obfuscate220-2.4500.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate17170-0.3880.000100.000.00
obfuscate21210-6.3670.000100.000.00
obfuscate110-0.7000.000100.000.00
obfuscate220-2.9500.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate15150-7.3070.000100.000.00
obfuscate220-2.4500.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate17170-0.3880.000100.000.00
obfuscate21210-6.3670.000100.000.00
obfuscate110-0.7000.000100.000.00
obfuscate220-2.9500.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate10100-2.8600.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate31301-5.6106.90096.773.23
obfuscate15150-7.3070.000100.000.00
obfuscate220-2.4500.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate17170-0.3880.000100.000.00
obfuscate21210-6.3670.000100.000.00
obfuscate110-0.7000.000100.000.00
obfuscate220-2.9500.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 6.9 var:
Wed Jan 6 06:08:18 2021; Spam; 6.9; obfuscate; utf-8QFC3A5_bC3A4ttre sex helt gratis; JUNK utf-8QC396nskar du dig ett utf-8QbC3A4ttre sexliv ; ...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Wed Jan 6 00:11:41 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8BSW5sb2dnbmluZ3N2YXJu; ...

1 st Spam och 804 st Ham ger totalt 805 st Mail (00% spam) till 39 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 6.9000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Jan 7 11:37:00 EST 2021