&Nu Status


Mail log för 5 Januari - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5825820-4.8970.000100.000.00
obfuscate36360-1.7970.000100.000.00
obfuscate30300-1.8800.000100.000.00
obfuscate27270-1.1930.000100.000.00
obfuscate27270-1.5440.000100.000.00
obfuscate25250-29.0920.000100.000.00
obfuscate18180-1.0890.000100.000.00
obfuscate17170-0.7060.000100.000.00
obfuscate15150-1.6470.000100.000.00
obfuscate14140-1.0710.000100.000.00
obfuscate14140-0.2360.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5825820-4.8970.000100.000.00
obfuscate36360-1.7970.000100.000.00
obfuscate30300-1.8800.000100.000.00
obfuscate27270-1.1930.000100.000.00
obfuscate27270-1.5440.000100.000.00
obfuscate25250-29.0920.000100.000.00
obfuscate18180-1.0890.000100.000.00
obfuscate17170-0.7060.000100.000.00
obfuscate15150-1.6470.000100.000.00
obfuscate14140-1.0710.000100.000.00
obfuscate14140-0.2360.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14140-1.0710.000100.000.00
obfuscate10100-12.0300.000100.000.00
obfuscate440-0.8500.000100.000.00
obfuscate990-1.3220.000100.000.00
obfuscate440-2.2750.000100.000.00
obfuscate27270-1.1930.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate440-1.1750.000100.000.00
obfuscate18180-1.0890.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate990-55.3440.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate990-55.3440.000100.000.00
obfuscate25250-29.0920.000100.000.00
obfuscate440-25.7500.000100.000.00
obfuscate10100-12.0300.000100.000.00
obfuscate550-7.2000.000100.000.00
obfuscate5825820-4.8970.000100.000.00
obfuscate13130-2.8620.000100.000.00
obfuscate550-2.8600.000100.000.00
obfuscate110-2.7000.000100.000.00
obfuscate440-2.2750.000100.000.00
obfuscate10100-2.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14140-1.0710.000100.000.00
obfuscate10100-12.0300.000100.000.00
obfuscate440-0.8500.000100.000.00
obfuscate990-1.3220.000100.000.00
obfuscate440-2.2750.000100.000.00
obfuscate27270-1.1930.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate440-1.1750.000100.000.00
obfuscate18180-1.0890.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate990-55.3440.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14140-1.0710.000100.000.00
obfuscate10100-12.0300.000100.000.00
obfuscate440-0.8500.000100.000.00
obfuscate990-1.3220.000100.000.00
obfuscate440-2.2750.000100.000.00
obfuscate27270-1.1930.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate440-1.1750.000100.000.00
obfuscate18180-1.0890.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate990-55.3440.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14140-1.0710.000100.000.00
obfuscate10100-12.0300.000100.000.00
obfuscate440-0.8500.000100.000.00
obfuscate990-1.3220.000100.000.00
obfuscate440-2.2750.000100.000.00
obfuscate27270-1.1930.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate440-1.1750.000100.000.00
obfuscate18180-1.0890.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate990-55.3440.000100.000.00

Mest Spam med ratio 0 var:
...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Tue Jan 5 00:16:35 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBJc2FjIE5pZWxzZW4g; ...

st Spam och 936 st Ham ger totalt 936 st Mail (00% spam) till 41 st alias.


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Jan 6 11:37:00 EST 2021