&Nu Status


Mail log för 4 Januari - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4954941-5.69411.50099.800.20
obfuscate32320-1.4530.000100.000.00
obfuscate27270-1.5780.000100.000.00
obfuscate26260-19.7380.000100.000.00
obfuscate26260-4.9690.000100.000.00
obfuscate25250-1.8520.000100.000.00
obfuscate20200-1.0900.000100.000.00
obfuscate19190-1.7000.000100.000.00
obfuscate17170-1.7410.000100.000.00
obfuscate17170-1.3470.000100.000.00
obfuscate16160-0.9500.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4954941-5.69411.50099.800.20
obfuscate32320-1.4530.000100.000.00
obfuscate27270-1.5780.000100.000.00
obfuscate26260-19.7380.000100.000.00
obfuscate26260-4.9690.000100.000.00
obfuscate25250-1.8520.000100.000.00
obfuscate20200-1.0900.000100.000.00
obfuscate19190-1.7000.000100.000.00
obfuscate17170-1.7410.000100.000.00
obfuscate17170-1.3470.000100.000.00
obfuscate16160-0.9500.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4954941-5.69411.50099.800.20
obfuscate651-21.84012.60083.3316.67
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate550-0.3000.000100.000.00
obfuscate550-3.4800.000100.000.00
obfuscate550-2.1000.000100.000.00
obfuscate14140-0.9000.000100.000.00
obfuscate15150-0.3600.000100.000.00
obfuscate17170-1.7410.000100.000.00
obfuscate880-1.9870.000100.000.00
obfuscate17170-1.3470.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-96.7000.000100.000.00
obfuscate651-21.84012.60083.3316.67
obfuscate26260-19.7380.000100.000.00
obfuscate13130-8.2380.000100.000.00
obfuscate220-5.7000.000100.000.00
obfuscate4954941-5.69411.50099.800.20
obfuscate26260-4.9690.000100.000.00
obfuscate110-4.9000.000100.000.00
obfuscate110-4.3000.000100.000.00
obfuscate550-3.4800.000100.000.00
obfuscate770-3.1430.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate651-21.84012.60083.3316.67
obfuscate4954941-5.69411.50099.800.20
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate550-0.3000.000100.000.00
obfuscate550-3.4800.000100.000.00
obfuscate550-2.1000.000100.000.00
obfuscate14140-0.9000.000100.000.00
obfuscate15150-0.3600.000100.000.00
obfuscate17170-1.7410.000100.000.00
obfuscate880-1.9870.000100.000.00
obfuscate17170-1.3470.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate550-0.3000.000100.000.00
obfuscate550-3.4800.000100.000.00
obfuscate550-2.1000.000100.000.00
obfuscate14140-0.9000.000100.000.00
obfuscate15150-0.3600.000100.000.00
obfuscate17170-1.7410.000100.000.00
obfuscate880-1.9870.000100.000.00
obfuscate17170-1.3470.000100.000.00
obfuscate32320-1.4530.000100.000.00
obfuscate1104.5000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate651-21.84012.60083.3316.67
obfuscate4954941-5.69411.50099.800.20
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate550-0.3000.000100.000.00
obfuscate550-3.4800.000100.000.00
obfuscate550-2.1000.000100.000.00
obfuscate14140-0.9000.000100.000.00
obfuscate15150-0.3600.000100.000.00
obfuscate17170-1.7410.000100.000.00
obfuscate880-1.9870.000100.000.00
obfuscate17170-1.3470.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.6 var:
Mon Jan 4 02:03:14 2021; Spam; 12.6; obfuscate; Miss differentchik0 ; JUNK My mr. Sweet) What r you up to; ...
Mest Ham med ratio -103 var:
Mon Jan 4 14:13:23 2021; Mail; -103; obfuscate; pair International ; Statement 12330-0215 -- no payment due; ...

2 st Spam och 863 st Ham ger totalt 865 st Mail (00% spam) till 47 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 12.0500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Jan 5 11:37:00 EST 2021