&Nu Status


Mail log för 3 Januari - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4824802-4.1646.70099.590.41
obfuscate29290-2.2280.000100.000.00
obfuscate26260-1.8500.000100.000.00
obfuscate23230-0.9090.000100.000.00
obfuscate23230-1.3780.000100.000.00
obfuscate16160-7.0310.000100.000.00
obfuscate15150-1.5270.000100.000.00
obfuscate14140-1.4640.000100.000.00
obfuscate14122-1.2428.05085.7114.29
obfuscate13130-1.7460.000100.000.00
obfuscate11110-1.7000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4824802-4.1646.70099.590.41
obfuscate29290-2.2280.000100.000.00
obfuscate26260-1.8500.000100.000.00
obfuscate23230-0.9090.000100.000.00
obfuscate23230-1.3780.000100.000.00
obfuscate16160-7.0310.000100.000.00
obfuscate15150-1.5270.000100.000.00
obfuscate14140-1.4640.000100.000.00
obfuscate13130-1.7460.000100.000.00
obfuscate14122-1.2428.05085.7114.29
obfuscate11110-1.7000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14122-1.2428.05085.7114.29
obfuscate4824802-4.1646.70099.590.41
obfuscate1010.0006.7000.00100.00
obfuscate211-4.7006.70050.0050.00
obfuscate211-9.4007.70050.0050.00
obfuscate431-4.9337.70075.0025.00
obfuscate1010.0007.7000.00100.00
obfuscate220-4.7000.000100.000.00
obfuscate660-2.4330.000100.000.00
obfuscate330-1.5670.000100.000.00
obfuscate16160-7.0310.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate880-13.3000.000100.000.00
obfuscate211-9.4007.70050.0050.00
obfuscate16160-7.0310.000100.000.00
obfuscate431-4.9337.70075.0025.00
obfuscate220-4.7000.000100.000.00
obfuscate211-4.7006.70050.0050.00
obfuscate220-4.7000.000100.000.00
obfuscate220-4.7000.000100.000.00
obfuscate4824802-4.1646.70099.590.41
obfuscate220-3.6500.000100.000.00
obfuscate330-3.3000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14122-1.2428.05085.7114.29
obfuscate211-9.4007.70050.0050.00
obfuscate431-4.9337.70075.0025.00
obfuscate1010.0007.7000.00100.00
obfuscate1010.0006.7000.00100.00
obfuscate211-4.7006.70050.0050.00
obfuscate4824802-4.1646.70099.590.41
obfuscate220-4.7000.000100.000.00
obfuscate660-2.4330.000100.000.00
obfuscate330-1.5670.000100.000.00
obfuscate16160-7.0310.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-4.7000.000100.000.00
obfuscate660-2.4330.000100.000.00
obfuscate330-1.5670.000100.000.00
obfuscate16160-7.0310.000100.000.00
obfuscate770-1.4430.000100.000.00
obfuscate15150-1.5270.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate10100-1.5500.000100.000.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00
obfuscate23230-0.9090.000100.000.00
obfuscate1104.5000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0006.7000.00100.00
obfuscate1010.0007.7000.00100.00
obfuscate211-4.7006.70050.0050.00
obfuscate211-9.4007.70050.0050.00
obfuscate431-4.9337.70075.0025.00
obfuscate14122-1.2428.05085.7114.29
obfuscate4824802-4.1646.70099.590.41
obfuscate220-4.7000.000100.000.00
obfuscate660-2.4330.000100.000.00
obfuscate330-1.5670.000100.000.00
obfuscate16160-7.0310.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8.4 var:
Sun Jan 3 06:38:39 2021; Spam; 8.4; obfuscate; HM Sweden ; JUNK Vad tycker du om ditt senaste fynd; ...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Sun Jan 3 01:05:01 2021; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8BSW5sb2dnbmluZ3N2YXJu; ...

9 st Spam och 775 st Ham ger totalt 784 st Mail (01% spam) till 42 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.3333


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Jan 4 11:37:00 EST 2021