&Nu Status


Mail log för 2 Januari - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4754750-6.5490.000100.000.00
obfuscate27270-6.0410.000100.000.00
obfuscate21210-1.4810.000100.000.00
obfuscate16160-8.5250.000100.000.00
obfuscate15150-8.0400.000100.000.00
obfuscate15150-1.1270.000100.000.00
obfuscate15150-1.0800.000100.000.00
obfuscate15150-0.5870.000100.000.00
obfuscate14140-0.9430.000100.000.00
obfuscate13130-1.5460.000100.000.00
obfuscate990-1.7000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4754750-6.5490.000100.000.00
obfuscate27270-6.0410.000100.000.00
obfuscate21210-1.4810.000100.000.00
obfuscate16160-8.5250.000100.000.00
obfuscate15150-8.0400.000100.000.00
obfuscate15150-1.1270.000100.000.00
obfuscate15150-1.0800.000100.000.00
obfuscate15150-0.5870.000100.000.00
obfuscate14140-0.9430.000100.000.00
obfuscate13130-1.5460.000100.000.00
obfuscate990-1.7000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-0.8500.000100.000.00
obfuscate14140-0.9430.000100.000.00
obfuscate15150-8.0400.000100.000.00
obfuscate220-0.1500.000100.000.00
obfuscate15150-1.1270.000100.000.00
obfuscate220-0.9000.000100.000.00
obfuscate550-2.5600.000100.000.00
obfuscate4754750-6.5490.000100.000.00
obfuscate990-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-99.4000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-99.4000.000100.000.00
obfuscate110-99.4000.000100.000.00
obfuscate440-75.5500.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate16160-8.5250.000100.000.00
obfuscate15150-8.0400.000100.000.00
obfuscate4754750-6.5490.000100.000.00
obfuscate27270-6.0410.000100.000.00
obfuscate880-2.7370.000100.000.00
obfuscate550-2.5600.000100.000.00
obfuscate220-2.4000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-0.8500.000100.000.00
obfuscate14140-0.9430.000100.000.00
obfuscate15150-8.0400.000100.000.00
obfuscate220-0.1500.000100.000.00
obfuscate15150-1.1270.000100.000.00
obfuscate220-0.9000.000100.000.00
obfuscate550-2.5600.000100.000.00
obfuscate4754750-6.5490.000100.000.00
obfuscate990-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-99.4000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-0.8500.000100.000.00
obfuscate14140-0.9430.000100.000.00
obfuscate15150-8.0400.000100.000.00
obfuscate220-0.1500.000100.000.00
obfuscate15150-1.1270.000100.000.00
obfuscate220-0.9000.000100.000.00
obfuscate550-2.5600.000100.000.00
obfuscate4754750-6.5490.000100.000.00
obfuscate990-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-99.4000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-0.8500.000100.000.00
obfuscate14140-0.9430.000100.000.00
obfuscate15150-8.0400.000100.000.00
obfuscate220-0.1500.000100.000.00
obfuscate15150-1.1270.000100.000.00
obfuscate220-0.9000.000100.000.00
obfuscate550-2.5600.000100.000.00
obfuscate4754750-6.5490.000100.000.00
obfuscate990-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-99.4000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 0 var:
...
Mest Ham med ratio -105 var:
Sat Jan 2 15:09:51 2021; Mail; -105; obfuscate; Inge Larsson ; [Fanac] utf-8qFallna_under_C3A5ret; ...

st Spam och 720 st Ham ger totalt 720 st Mail (00% spam) till 37 st alias.


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Jan 3 11:37:00 EST 2021