&Nu Status


Mail log för 1 Januari - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3783780-1.8590.000100.000.00
obfuscate26260-0.9080.000100.000.00
obfuscate26260-6.5920.000100.000.00
obfuscate20200-1.6100.000100.000.00
obfuscate14140-0.5070.000100.000.00
obfuscate12120-1.0750.000100.000.00
obfuscate11110-1.3640.000100.000.00
obfuscate10100-0.4600.000100.000.00
obfuscate10100-3.1700.000100.000.00
obfuscate880-0.9620.000100.000.00
obfuscate770-14.8860.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3783780-1.8590.000100.000.00
obfuscate26260-0.9080.000100.000.00
obfuscate26260-6.5920.000100.000.00
obfuscate20200-1.6100.000100.000.00
obfuscate14140-0.5070.000100.000.00
obfuscate12120-1.0750.000100.000.00
obfuscate11110-1.3640.000100.000.00
obfuscate10100-0.4600.000100.000.00
obfuscate10100-3.1700.000100.000.00
obfuscate880-0.9620.000100.000.00
obfuscate770-14.8860.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate330-1.5330.000100.000.00
obfuscate10100-0.4600.000100.000.00
obfuscate660-1.7000.000100.000.00
obfuscate2204.5000.000100.000.00
obfuscate20200-1.6100.000100.000.00
obfuscate550-0.4600.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate550-0.8400.000100.000.00
obfuscate330-34.8330.000100.000.00
obfuscate12120-1.0750.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-100.9000.000100.000.00
obfuscate330-99.9000.000100.000.00
obfuscate110-99.4000.000100.000.00
obfuscate440-52.3500.000100.000.00
obfuscate330-34.8330.000100.000.00
obfuscate770-14.8860.000100.000.00
obfuscate26260-6.5920.000100.000.00
obfuscate330-4.6000.000100.000.00
obfuscate10100-3.1700.000100.000.00
obfuscate440-3.0000.000100.000.00
obfuscate550-2.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate330-1.5330.000100.000.00
obfuscate10100-0.4600.000100.000.00
obfuscate660-1.7000.000100.000.00
obfuscate2204.5000.000100.000.00
obfuscate20200-1.6100.000100.000.00
obfuscate550-0.4600.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate550-0.8400.000100.000.00
obfuscate330-34.8330.000100.000.00
obfuscate12120-1.0750.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate330-1.5330.000100.000.00
obfuscate10100-0.4600.000100.000.00
obfuscate660-1.7000.000100.000.00
obfuscate2204.5000.000100.000.00
obfuscate20200-1.6100.000100.000.00
obfuscate550-0.4600.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate550-0.8400.000100.000.00
obfuscate330-34.8330.000100.000.00
obfuscate12120-1.0750.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate330-1.5330.000100.000.00
obfuscate10100-0.4600.000100.000.00
obfuscate660-1.7000.000100.000.00
obfuscate2204.5000.000100.000.00
obfuscate20200-1.6100.000100.000.00
obfuscate550-0.4600.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate550-0.8400.000100.000.00
obfuscate330-34.8330.000100.000.00
obfuscate12120-1.0750.000100.000.00

Mest Spam med ratio 0 var:
...
Mest Ham med ratio -108.1 var:
Fri Jan 1 10:04:15 2021; Mail; -108.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8BR2xlbm4sIGxvZ2dhIGlu; ...

st Spam och 596 st Ham ger totalt 596 st Mail (00% spam) till 36 st alias.


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Jan 2 11:37:00 EST 2021