&Nu Status


Mail log för Januari - 2021

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate147281470919-5.11510.52699.870.13
obfuscate1045103510-4.10410.10099.040.96
obfuscate9549522-2.0469.50099.790.21
obfuscate7387353-3.0507.33399.590.41
obfuscate6456423-13.3447.66799.530.47
obfuscate62761611-1.8308.36498.251.75
obfuscate5975970-1.3180.000100.000.00
obfuscate4974961-2.5678.00099.800.20
obfuscate4864833-2.0488.00099.380.62
obfuscate4764760-1.4640.000100.000.00
obfuscate4234230-1.6600.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate147281470919-5.11510.52699.870.13
obfuscate1045103510-4.10410.10099.040.96
obfuscate9549522-2.0469.50099.790.21
obfuscate7387353-3.0507.33399.590.41
obfuscate6456423-13.3447.66799.530.47
obfuscate62761611-1.8308.36498.251.75
obfuscate5975970-1.3180.000100.000.00
obfuscate4974961-2.5678.00099.800.20
obfuscate4864833-2.0488.00099.380.62
obfuscate4764760-1.4640.000100.000.00
obfuscate4234230-1.6600.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate147281470919-5.11510.52699.870.13
obfuscate62761611-1.8308.36498.251.75
obfuscate1045103510-4.10410.10099.040.96
obfuscate1711638-7.93910.75095.324.68
obfuscate2492445-17.4349.40097.992.01
obfuscate3403364-4.14310.00098.821.18
obfuscate2242204-10.1688.75098.211.79
obfuscate17134-0.15413.50076.4723.53
obfuscate4864833-2.0488.00099.380.62
obfuscate41383-3.23714.33392.687.32
obfuscate1551523-1.78311.00098.061.94

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate51510-53.3140.000100.000.00
obfuscate33330-49.3640.000100.000.00
obfuscate19181-20.3897.00094.745.26
obfuscate2492445-17.4349.40097.992.01
obfuscate6456423-13.3447.66799.530.47
obfuscate2242204-10.1688.75098.211.79
obfuscate40391-8.64111.00097.502.50
obfuscate1711638-7.93910.75095.324.68
obfuscate1871870-7.7490.000100.000.00
obfuscate36360-5.7220.000100.000.00
obfuscate23230-5.4780.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate41383-3.23714.33392.687.32
obfuscate17134-0.15413.50076.4723.53
obfuscate1441431-1.46911.00099.310.69
obfuscate1551523-1.78311.00098.061.94
obfuscate1091-3.55611.00090.0010.00
obfuscate1010.00011.0000.00100.00
obfuscate40391-8.64111.00097.502.50
obfuscate1711638-7.93910.75095.324.68
obfuscate147281470919-5.11510.52699.870.13
obfuscate1045103510-4.10410.10099.040.96
obfuscate3403364-4.14310.00098.821.18

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate770-5.2860.000100.000.00
obfuscate4764760-1.4640.000100.000.00
obfuscate770-3.2860.000100.000.00
obfuscate36360-5.7220.000100.000.00
obfuscate550-3.8000.000100.000.00
obfuscate1871870-7.7490.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate330-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate838304.6510.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00010.0000.00100.00
obfuscate1010.00011.0000.00100.00
obfuscate422-1.0009.00050.0050.00
obfuscate431-2.6677.00075.0025.00
obfuscate17134-0.15413.50076.4723.53
obfuscate1091-3.55611.00090.0010.00
obfuscate41383-3.23714.33392.687.32
obfuscate15141-2.2866.00093.336.67
obfuscate19181-20.3897.00094.745.26
obfuscate1711638-7.93910.75095.324.68
obfuscate40391-8.64111.00097.502.50

Mest Spam med ratio 23.7 var:
Mon Jan 11 04:08:40 2021; Spam; 23.7; obfuscate; FBI Director. ; JUNK Attention.;
Mest Ham med ratio -109.6 var:
Thu Jan 21 04:00:14 2021; Mail; -109.6; obfuscate; Facebook ; UTF-8BMDYyNDg3IMOkciBkaW4gaw;

98 st Spam och 25563 st Ham ger totalt 25661 st Mail (00% spam) till 85 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.7653


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Tue Feb 2 11:42:00 EST 2021