&Nu Status


Mail log för 16 Oktober - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4514501-9.2666.60099.780.22
obfuscate45441-1.9187.50097.782.22
obfuscate44431-1.3538.30097.732.27
obfuscate24231-0.9137.50095.834.17
obfuscate23212-0.8528.60091.308.70
obfuscate22211-1.7908.30095.454.55
obfuscate21210-2.1000.000100.000.00
obfuscate20200-16.3350.000100.000.00
obfuscate19190-1.1950.000100.000.00
obfuscate19181-0.9286.30094.745.26
obfuscate17170-0.2000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4514501-9.2666.60099.780.22
obfuscate45441-1.9187.50097.782.22
obfuscate44431-1.3538.30097.732.27
obfuscate24231-0.9137.50095.834.17
obfuscate23212-0.8528.60091.308.70
obfuscate21210-2.1000.000100.000.00
obfuscate22211-1.7908.30095.454.55
obfuscate20200-16.3350.000100.000.00
obfuscate19190-1.1950.000100.000.00
obfuscate19181-0.9286.30094.745.26
obfuscate17170-0.2000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate23212-0.8528.60091.308.70
obfuscate12102-1.2607.90083.3316.67
obfuscate45441-1.9187.50097.782.22
obfuscate1010.00020.9000.00100.00
obfuscate44431-1.3538.30097.732.27
obfuscate4514501-9.2666.60099.780.22
obfuscate12111-1.0188.30091.678.33
obfuscate24231-0.9137.50095.834.17
obfuscate981-51.1138.70088.8911.11
obfuscate981-0.2506.30088.8911.11
obfuscate12111-9.8558.30091.678.33

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-99.4000.000100.000.00
obfuscate220-51.3000.000100.000.00
obfuscate981-51.1138.70088.8911.11
obfuscate20200-16.3350.000100.000.00
obfuscate990-13.5330.000100.000.00
obfuscate12111-9.8558.30091.678.33
obfuscate4514501-9.2666.60099.780.22
obfuscate110-6.1000.000100.000.00
obfuscate110-3.2000.000100.000.00
obfuscate440-2.8500.000100.000.00
obfuscate440-2.4250.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00020.9000.00100.00
obfuscate981-51.1138.70088.8911.11
obfuscate23212-0.8528.60091.308.70
obfuscate44431-1.3538.30097.732.27
obfuscate12111-1.0188.30091.678.33
obfuscate12111-9.8558.30091.678.33
obfuscate22211-1.7908.30095.454.55
obfuscate12102-1.2607.90083.3316.67
obfuscate45441-1.9187.50097.782.22
obfuscate24231-0.9137.50095.834.17
obfuscate4514501-9.2666.60099.780.22

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-0.6000.000100.000.00
obfuscate110-3.2000.000100.000.00
obfuscate17170-0.2000.000100.000.00
obfuscate990-13.5330.000100.000.00
obfuscate220-51.3000.000100.000.00
obfuscate110-2.3000.000100.000.00
obfuscate440-2.8500.000100.000.00
obfuscate2205.5000.000100.000.00
obfuscate110-6.1000.000100.000.00
obfuscate990-1.8000.000100.000.00
obfuscate19190-1.1950.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00020.9000.00100.00
obfuscate12102-1.2607.90083.3316.67
obfuscate981-51.1138.70088.8911.11
obfuscate981-0.2506.30088.8911.11
obfuscate23212-0.8528.60091.308.70
obfuscate12111-1.0188.30091.678.33
obfuscate12111-9.8558.30091.678.33
obfuscate19181-0.9286.30094.745.26
obfuscate22211-1.7908.30095.454.55
obfuscate24231-0.9137.50095.834.17
obfuscate44431-1.3538.30097.732.27

Mest Spam med ratio 20.9 var:
Fri Oct 16 05:34:01 2020; Spam; 20.9; obfuscate; Shpend ; JUNK (no subject); ...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Fri Oct 16 01:11:43 2020; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8BQ2Fyb2xpbmUgSMOla2Fucw; ...

15 st Spam och 863 st Ham ger totalt 878 st Mail (01% spam) till 46 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.6667


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Oct 17 11:37:00 EDT 2020