&Nu Status


Mail log för 15 Oktober - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4644631-8.3126.60099.780.22
obfuscate53521-1.3506.50098.111.89
obfuscate39390-1.3000.000100.000.00
obfuscate32311-10.8168.60096.883.12
obfuscate29290-8.7760.000100.000.00
obfuscate28271-1.1746.50096.433.57
obfuscate23230-0.8610.000100.000.00
obfuscate21192-2.0587.60090.489.52
obfuscate20200-1.6300.000100.000.00
obfuscate20191-1.4376.60095.005.00
obfuscate19190-21.5320.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4644631-8.3126.60099.780.22
obfuscate53521-1.3506.50098.111.89
obfuscate39390-1.3000.000100.000.00
obfuscate32311-10.8168.60096.883.12
obfuscate29290-8.7760.000100.000.00
obfuscate28271-1.1746.50096.433.57
obfuscate23230-0.8610.000100.000.00
obfuscate20200-1.6300.000100.000.00
obfuscate21192-2.0587.60090.489.52
obfuscate19190-21.5320.000100.000.00
obfuscate20191-1.4376.60095.005.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate21192-2.0587.60090.489.52
obfuscate53521-1.3506.50098.111.89
obfuscate651-0.88027.10083.3316.67
obfuscate28271-1.1746.50096.433.57
obfuscate4644631-8.3126.60099.780.22
obfuscate211-0.2007.80050.0050.00
obfuscate32311-10.8168.60096.883.12
obfuscate20191-1.4376.60095.005.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate440-2.3750.000100.000.00
obfuscate550-1.7400.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-99.6500.000100.000.00
obfuscate220-50.5500.000100.000.00
obfuscate440-27.6000.000100.000.00
obfuscate19190-21.5320.000100.000.00
obfuscate660-17.4500.000100.000.00
obfuscate32311-10.8168.60096.883.12
obfuscate11110-10.4450.000100.000.00
obfuscate29290-8.7760.000100.000.00
obfuscate4644631-8.3126.60099.780.22
obfuscate440-2.3750.000100.000.00
obfuscate880-2.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate651-0.88027.10083.3316.67
obfuscate32311-10.8168.60096.883.12
obfuscate211-0.2007.80050.0050.00
obfuscate21192-2.0587.60090.489.52
obfuscate4644631-8.3126.60099.780.22
obfuscate20191-1.4376.60095.005.00
obfuscate53521-1.3506.50098.111.89
obfuscate28271-1.1746.50096.433.57
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate440-2.3750.000100.000.00
obfuscate550-1.7400.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate440-2.3750.000100.000.00
obfuscate550-1.7400.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate18180-0.9720.000100.000.00
obfuscate660-0.7170.000100.000.00
obfuscate990-1.6440.000100.000.00
obfuscate550-2.0200.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate12120-1.2750.000100.000.00
obfuscate29290-8.7760.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-0.2007.80050.0050.00
obfuscate651-0.88027.10083.3316.67
obfuscate21192-2.0587.60090.489.52
obfuscate20191-1.4376.60095.005.00
obfuscate28271-1.1746.50096.433.57
obfuscate32311-10.8168.60096.883.12
obfuscate53521-1.3506.50098.111.89
obfuscate4644631-8.3126.60099.780.22
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate440-2.3750.000100.000.00
obfuscate550-1.7400.000100.000.00

Mest Spam med ratio 27.1 var:
Thu Oct 15 07:43:24 2020; Spam; 27.1; obfuscate; Mrs. Lisa D.Bushman ; JUNK Thanks for Your Effort; ...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Thu Oct 15 00:40:16 2020; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; Alma Sandell sent a message to the conversation Familjen Sandell.; ...

9 st Spam och 916 st Ham ger totalt 925 st Mail (00% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.4333


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Oct 16 11:37:00 EDT 2020