&Nu Status


Mail log för 14 Oktober - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4604591-8.9016.60099.780.22
obfuscate50500-3.3320.000100.000.00
obfuscate34340-1.5350.000100.000.00
obfuscate32311-0.3037.50096.883.12
obfuscate31310-1.2710.000100.000.00
obfuscate31310-2.4290.000100.000.00
obfuscate25250-4.5160.000100.000.00
obfuscate22211-1.1678.30095.454.55
obfuscate21210-1.2950.000100.000.00
obfuscate18180-0.5390.000100.000.00
obfuscate16160-1.1310.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4604591-8.9016.60099.780.22
obfuscate50500-3.3320.000100.000.00
obfuscate34340-1.5350.000100.000.00
obfuscate31310-1.2710.000100.000.00
obfuscate31310-2.4290.000100.000.00
obfuscate32311-0.3037.50096.883.12
obfuscate25250-4.5160.000100.000.00
obfuscate22211-1.1678.30095.454.55
obfuscate21210-1.2950.000100.000.00
obfuscate18180-0.5390.000100.000.00
obfuscate16160-1.1310.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4604591-8.9016.60099.780.22
obfuscate11101-2.4406.50090.919.09
obfuscate211-1.7006.50050.0050.00
obfuscate22211-1.1678.30095.454.55
obfuscate32311-0.3037.50096.883.12
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate12120-1.0830.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate550-0.4600.000100.000.00
obfuscate31310-1.2710.000100.000.00
obfuscate31310-2.4290.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-100.9000.000100.000.00
obfuscate10100-20.3600.000100.000.00
obfuscate14140-10.0140.000100.000.00
obfuscate4604591-8.9016.60099.780.22
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate25250-4.5160.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate50500-3.3320.000100.000.00
obfuscate110-3.2000.000100.000.00
obfuscate330-3.1000.000100.000.00
obfuscate11101-2.4406.50090.919.09

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate22211-1.1678.30095.454.55
obfuscate32311-0.3037.50096.883.12
obfuscate4604591-8.9016.60099.780.22
obfuscate11101-2.4406.50090.919.09
obfuscate211-1.7006.50050.0050.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate12120-1.0830.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate550-0.4600.000100.000.00
obfuscate31310-1.2710.000100.000.00
obfuscate31310-2.4290.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate12120-1.0830.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate550-0.4600.000100.000.00
obfuscate31310-1.2710.000100.000.00
obfuscate31310-2.4290.000100.000.00
obfuscate770-2.3710.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate330-3.1000.000100.000.00
obfuscate18180-0.5390.000100.000.00
obfuscate34340-1.5350.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-1.7006.50050.0050.00
obfuscate11101-2.4406.50090.919.09
obfuscate22211-1.1678.30095.454.55
obfuscate32311-0.3037.50096.883.12
obfuscate4604591-8.9016.60099.780.22
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate12120-1.0830.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate550-0.4600.000100.000.00
obfuscate31310-1.2710.000100.000.00
obfuscate31310-2.4290.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8.3 var:
Wed Oct 14 01:03:07 2020; Spam; 8.3; obfuscate; HOPE ; JUNK Teddy outdoor layering; ...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Wed Oct 14 00:48:38 2020; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBLaXJzaSBUdXJ1bmVu; ...

5 st Spam och 897 st Ham ger totalt 902 st Mail (00% spam) till 48 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.0800


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Oct 15 11:37:00 EDT 2020