&Nu Status


Mail log för 13 Oktober - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5145131-7.3499.80099.810.19
obfuscate51501-1.65010.80098.041.96
obfuscate41365-0.8148.80087.8012.20
obfuscate35341-1.3718.30097.142.86
obfuscate26251-1.7368.30096.153.85
obfuscate25241-0.8336.30096.004.00
obfuscate24240-17.4540.000100.000.00
obfuscate23230-1.0480.000100.000.00
obfuscate21210-1.5950.000100.000.00
obfuscate19190-6.4950.000100.000.00
obfuscate17170-2.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5145131-7.3499.80099.810.19
obfuscate51501-1.65010.80098.041.96
obfuscate41365-0.8148.80087.8012.20
obfuscate35341-1.3718.30097.142.86
obfuscate26251-1.7368.30096.153.85
obfuscate24240-17.4540.000100.000.00
obfuscate25241-0.8336.30096.004.00
obfuscate23230-1.0480.000100.000.00
obfuscate21210-1.5950.000100.000.00
obfuscate19190-6.4950.000100.000.00
obfuscate17170-2.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate41365-0.8148.80087.8012.20
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate3212.10011.70066.6733.33
obfuscate17161-13.0628.30094.125.88
obfuscate51501-1.65010.80098.041.96
obfuscate26251-1.7368.30096.153.85
obfuscate35341-1.3718.30097.142.86
obfuscate5145131-7.3499.80099.810.19
obfuscate13121-1.1178.30092.317.69
obfuscate25241-0.8336.30096.004.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-99.9000.000100.000.00
obfuscate220-97.5500.000100.000.00
obfuscate770-30.2710.000100.000.00
obfuscate24240-17.4540.000100.000.00
obfuscate17161-13.0628.30094.125.88
obfuscate5145131-7.3499.80099.810.19
obfuscate330-7.1000.000100.000.00
obfuscate19190-6.4950.000100.000.00
obfuscate11110-2.4000.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate880-2.4000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3212.10011.70066.6733.33
obfuscate51501-1.65010.80098.041.96
obfuscate5145131-7.3499.80099.810.19
obfuscate41365-0.8148.80087.8012.20
obfuscate17161-13.0628.30094.125.88
obfuscate26251-1.7368.30096.153.85
obfuscate35341-1.3718.30097.142.86
obfuscate13121-1.1178.30092.317.69
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate25241-0.8336.30096.004.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate550-0.8200.000100.000.00
obfuscate880-2.4000.000100.000.00
obfuscate17170-2.1000.000100.000.00
obfuscate550-2.1400.000100.000.00
obfuscate21210-1.5950.000100.000.00
obfuscate990-1.5110.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate13130-1.7000.000100.000.00
obfuscate220-97.5500.000100.000.00
obfuscate330-7.1000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate3212.10011.70066.6733.33
obfuscate41365-0.8148.80087.8012.20
obfuscate13121-1.1178.30092.317.69
obfuscate17161-13.0628.30094.125.88
obfuscate25241-0.8336.30096.004.00
obfuscate26251-1.7368.30096.153.85
obfuscate35341-1.3718.30097.142.86
obfuscate51501-1.65010.80098.041.96
obfuscate5145131-7.3499.80099.810.19
obfuscate110-2.4000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.7 var:
Tue Oct 13 15:39:25 2020; Spam; 11.7; obfuscate; Svetlana ; JUNK My Mister cool) May you are able to speak-); ...
Mest Ham med ratio -105.4 var:
Tue Oct 13 14:30:25 2020; Mail; -105.4; obfuscate; Facebook ; UTF-8BSGrDpGxwIGRpbmEgdsOkbm4; ...

14 st Spam och 955 st Ham ger totalt 969 st Mail (01% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.7714


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Oct 14 11:37:00 EDT 2020