&Nu Status


Mail log för 12 Oktober - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4524520-8.9780.000100.000.00
obfuscate41401-1.1637.90097.562.44
obfuscate38371-2.5926.40097.372.63
obfuscate31310-11.5390.000100.000.00
obfuscate24231-0.8006.40095.834.17
obfuscate24240-2.1000.000100.000.00
obfuscate21210-10.4430.000100.000.00
obfuscate18180-18.0160.000100.000.00
obfuscate17170-1.1590.000100.000.00
obfuscate16160-1.7000.000100.000.00
obfuscate16160-2.8500.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4524520-8.9780.000100.000.00
obfuscate41401-1.1637.90097.562.44
obfuscate38371-2.5926.40097.372.63
obfuscate31310-11.5390.000100.000.00
obfuscate24240-2.1000.000100.000.00
obfuscate24231-0.8006.40095.834.17
obfuscate21210-10.4430.000100.000.00
obfuscate18180-18.0160.000100.000.00
obfuscate17170-1.1590.000100.000.00
obfuscate16160-1.7000.000100.000.00
obfuscate16160-2.8500.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate24231-0.8006.40095.834.17
obfuscate41401-1.1637.90097.562.44
obfuscate1091-1.5337.90090.0010.00
obfuscate761-0.38312.80085.7114.29
obfuscate38371-2.5926.40097.372.63
obfuscate6605.5000.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00
obfuscate31310-11.5390.000100.000.00
obfuscate11110-19.5730.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.3000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-99.4000.000100.000.00
obfuscate440-74.3000.000100.000.00
obfuscate11110-19.5730.000100.000.00
obfuscate18180-18.0160.000100.000.00
obfuscate990-11.5780.000100.000.00
obfuscate31310-11.5390.000100.000.00
obfuscate21210-10.4430.000100.000.00
obfuscate4524520-8.9780.000100.000.00
obfuscate110-5.1000.000100.000.00
obfuscate110-3.2000.000100.000.00
obfuscate16160-2.8500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate761-0.38312.80085.7114.29
obfuscate41401-1.1637.90097.562.44
obfuscate1091-1.5337.90090.0010.00
obfuscate24231-0.8006.40095.834.17
obfuscate38371-2.5926.40097.372.63
obfuscate6605.5000.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00
obfuscate31310-11.5390.000100.000.00
obfuscate11110-19.5730.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.3000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6605.5000.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00
obfuscate31310-11.5390.000100.000.00
obfuscate11110-19.5730.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.3000.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate10100-0.3800.000100.000.00
obfuscate18180-18.0160.000100.000.00
obfuscate330-2.3000.000100.000.00
obfuscate440-74.3000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate761-0.38312.80085.7114.29
obfuscate1091-1.5337.90090.0010.00
obfuscate24231-0.8006.40095.834.17
obfuscate38371-2.5926.40097.372.63
obfuscate41401-1.1637.90097.562.44
obfuscate6605.5000.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00
obfuscate31310-11.5390.000100.000.00
obfuscate11110-19.5730.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.3000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.8 var:
Mon Oct 12 18:39:13 2020; Spam; 12.8; obfuscate; Ms. Svetlana ; JUNK Buenas dias My delicious) May be You are free to firm speak) my Worthy-); ...
Mest Ham med ratio -102.8 var:
Mon Oct 12 11:45:39 2020; Mail; -102.8; obfuscate; Inge Larsson ; Re ClubCosmosCyberPub oktober; ...

5 st Spam och 867 st Ham ger totalt 872 st Mail (00% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.2800


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Oct 13 11:37:00 EDT 2020