&Nu Status


Mail log för 11 Oktober - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4304300-9.1510.000100.000.00
obfuscate36360-1.4190.000100.000.00
obfuscate34340-1.0530.000100.000.00
obfuscate33321-1.9069.40096.973.03
obfuscate29290-4.9340.000100.000.00
obfuscate28280-0.6290.000100.000.00
obfuscate22220-32.1680.000100.000.00
obfuscate22220-2.1000.000100.000.00
obfuscate18171-0.5768.30094.445.56
obfuscate17170-1.7000.000100.000.00
obfuscate17170-0.5470.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4304300-9.1510.000100.000.00
obfuscate36360-1.4190.000100.000.00
obfuscate34340-1.0530.000100.000.00
obfuscate33321-1.9069.40096.973.03
obfuscate29290-4.9340.000100.000.00
obfuscate28280-0.6290.000100.000.00
obfuscate22220-32.1680.000100.000.00
obfuscate22220-2.1000.000100.000.00
obfuscate17170-1.7000.000100.000.00
obfuscate17170-0.5470.000100.000.00
obfuscate17170-1.6290.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate33321-1.9069.40096.973.03
obfuscate321-1.65014.20066.6733.33
obfuscate1010.00024.1000.00100.00
obfuscate18171-0.5768.30094.445.56
obfuscate11110-37.5910.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate880-1.4000.000100.000.00
obfuscate220-0.1500.000100.000.00
obfuscate550-1.2600.000100.000.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate17170-1.7000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-67.4670.000100.000.00
obfuscate14140-50.5500.000100.000.00
obfuscate440-50.5000.000100.000.00
obfuscate11110-37.5910.000100.000.00
obfuscate22220-32.1680.000100.000.00
obfuscate12120-18.2420.000100.000.00
obfuscate990-11.7220.000100.000.00
obfuscate4304300-9.1510.000100.000.00
obfuscate110-8.2000.000100.000.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate29290-4.9340.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00024.1000.00100.00
obfuscate321-1.65014.20066.6733.33
obfuscate33321-1.9069.40096.973.03
obfuscate18171-0.5768.30094.445.56
obfuscate11110-37.5910.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate880-1.4000.000100.000.00
obfuscate220-0.1500.000100.000.00
obfuscate550-1.2600.000100.000.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate17170-1.7000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate11110-37.5910.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate880-1.4000.000100.000.00
obfuscate220-0.1500.000100.000.00
obfuscate550-1.2600.000100.000.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate17170-1.7000.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate4304300-9.1510.000100.000.00
obfuscate660-2.8000.000100.000.00
obfuscate220-1.4500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00024.1000.00100.00
obfuscate321-1.65014.20066.6733.33
obfuscate18171-0.5768.30094.445.56
obfuscate33321-1.9069.40096.973.03
obfuscate11110-37.5910.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate880-1.4000.000100.000.00
obfuscate220-0.1500.000100.000.00
obfuscate550-1.2600.000100.000.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate17170-1.7000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 24.1 var:
Sun Oct 11 14:54:15 2020; Spam; 24.1; obfuscate; Aleksandra Ozog ; JUNK (no subject); ...
Mest Ham med ratio -101.4 var:
Sun Oct 11 06:12:11 2020; Mail; -101.4; obfuscate; Club Cosmos ; UTF-8QClub_Cosmos3a_Stargate_slc3a5r_till_igen; ...

4 st Spam och 834 st Ham ger totalt 838 st Mail (00% spam) till 41 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 14.0000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Oct 12 11:37:00 EDT 2020