&Nu Status


Mail log för 10 Oktober - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4394390-8.6780.000100.000.00
obfuscate31301-6.3236.00096.773.23
obfuscate28280-1.3500.000100.000.00
obfuscate21210-1.2380.000100.000.00
obfuscate14131-0.5086.00092.867.14
obfuscate13130-1.7000.000100.000.00
obfuscate12120-1.3830.000100.000.00
obfuscate11110-1.2090.000100.000.00
obfuscate10100-1.6500.000100.000.00
obfuscate1091-0.64410.30090.0010.00
obfuscate770-2.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4394390-8.6780.000100.000.00
obfuscate31301-6.3236.00096.773.23
obfuscate28280-1.3500.000100.000.00
obfuscate21210-1.2380.000100.000.00
obfuscate13130-1.7000.000100.000.00
obfuscate14131-0.5086.00092.867.14
obfuscate12120-1.3830.000100.000.00
obfuscate11110-1.2090.000100.000.00
obfuscate10100-1.6500.000100.000.00
obfuscate1091-0.64410.30090.0010.00
obfuscate770-2.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate31301-6.3236.00096.773.23
obfuscate1091-0.64410.30090.0010.00
obfuscate14131-0.5086.00092.867.14
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate550-40.6200.000100.000.00
obfuscate110-1.1000.000100.000.00
obfuscate550-41.3200.000100.000.00
obfuscate770-2.1000.000100.000.00
obfuscate12120-1.3830.000100.000.00
obfuscate1104.3000.000100.000.00
obfuscate440-4.0000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-100.9000.000100.000.00
obfuscate110-100.9000.000100.000.00
obfuscate440-74.1000.000100.000.00
obfuscate550-41.3200.000100.000.00
obfuscate550-40.6200.000100.000.00
obfuscate550-19.8800.000100.000.00
obfuscate4394390-8.6780.000100.000.00
obfuscate31301-6.3236.00096.773.23
obfuscate110-6.1000.000100.000.00
obfuscate440-4.0000.000100.000.00
obfuscate660-3.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1091-0.64410.30090.0010.00
obfuscate31301-6.3236.00096.773.23
obfuscate14131-0.5086.00092.867.14
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate550-40.6200.000100.000.00
obfuscate110-1.1000.000100.000.00
obfuscate550-41.3200.000100.000.00
obfuscate770-2.1000.000100.000.00
obfuscate12120-1.3830.000100.000.00
obfuscate1104.3000.000100.000.00
obfuscate440-4.0000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate550-40.6200.000100.000.00
obfuscate110-1.1000.000100.000.00
obfuscate550-41.3200.000100.000.00
obfuscate770-2.1000.000100.000.00
obfuscate12120-1.3830.000100.000.00
obfuscate1104.3000.000100.000.00
obfuscate440-4.0000.000100.000.00
obfuscate10100-1.6500.000100.000.00
obfuscate440-74.1000.000100.000.00
obfuscate11110-1.2090.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1091-0.64410.30090.0010.00
obfuscate14131-0.5086.00092.867.14
obfuscate31301-6.3236.00096.773.23
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate550-40.6200.000100.000.00
obfuscate110-1.1000.000100.000.00
obfuscate550-41.3200.000100.000.00
obfuscate770-2.1000.000100.000.00
obfuscate12120-1.3830.000100.000.00
obfuscate1104.3000.000100.000.00
obfuscate440-4.0000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 10.3 var:
Sat Oct 10 08:08:14 2020; Spam; 10.3; obfuscate; Gregory Young ; JUNK Siv din investeringskontots UTF-8BZ3LDpG5zIGhhciBow7ZqdHM; ...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Sat Oct 10 00:12:44 2020; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMw6V0IExpbmRhIFNqw7Y; ...

3 st Spam och 671 st Ham ger totalt 674 st Mail (00% spam) till 37 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.4333


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Oct 11 11:37:00 EDT 2020