&Nu Status


Mail log för 9 Oktober - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5495490-6.8720.000100.000.00
obfuscate60600-1.3170.000100.000.00
obfuscate51492-3.8319.90096.083.92
obfuscate28280-0.4320.000100.000.00
obfuscate25250-20.6200.000100.000.00
obfuscate22211-1.6578.60095.454.55
obfuscate21210-1.2860.000100.000.00
obfuscate21210-0.9570.000100.000.00
obfuscate20191-1.6588.20095.005.00
obfuscate19181-1.0448.60094.745.26
obfuscate18180-6.5330.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5495490-6.8720.000100.000.00
obfuscate60600-1.3170.000100.000.00
obfuscate51492-3.8319.90096.083.92
obfuscate28280-0.4320.000100.000.00
obfuscate25250-20.6200.000100.000.00
obfuscate22211-1.6578.60095.454.55
obfuscate21210-1.2860.000100.000.00
obfuscate21210-0.9570.000100.000.00
obfuscate20191-1.6588.20095.005.00
obfuscate19181-1.0448.60094.745.26
obfuscate18180-6.5330.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate51492-3.8319.90096.083.92
obfuscate22211-1.6578.60095.454.55
obfuscate20191-1.6588.20095.005.00
obfuscate19181-1.0448.60094.745.26
obfuscate16151-2.26010.30093.756.25
obfuscate110-7.6000.000100.000.00
obfuscate330-67.1330.000100.000.00
obfuscate880-0.2500.000100.000.00
obfuscate60600-1.3170.000100.000.00
obfuscate110-7.1000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-67.1330.000100.000.00
obfuscate990-23.3780.000100.000.00
obfuscate25250-20.6200.000100.000.00
obfuscate10100-11.5200.000100.000.00
obfuscate110-7.6000.000100.000.00
obfuscate110-7.1000.000100.000.00
obfuscate5495490-6.8720.000100.000.00
obfuscate18180-6.5330.000100.000.00
obfuscate440-4.4250.000100.000.00
obfuscate51492-3.8319.90096.083.92
obfuscate110-2.9000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16151-2.26010.30093.756.25
obfuscate51492-3.8319.90096.083.92
obfuscate22211-1.6578.60095.454.55
obfuscate19181-1.0448.60094.745.26
obfuscate20191-1.6588.20095.005.00
obfuscate110-7.6000.000100.000.00
obfuscate330-67.1330.000100.000.00
obfuscate880-0.2500.000100.000.00
obfuscate60600-1.3170.000100.000.00
obfuscate110-7.1000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-7.6000.000100.000.00
obfuscate330-67.1330.000100.000.00
obfuscate880-0.2500.000100.000.00
obfuscate60600-1.3170.000100.000.00
obfuscate110-7.1000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate21210-1.2860.000100.000.00
obfuscate13130-2.1000.000100.000.00
obfuscate1105.5000.000100.000.00
obfuscate5495490-6.8720.000100.000.00
obfuscate21210-0.9570.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16151-2.26010.30093.756.25
obfuscate19181-1.0448.60094.745.26
obfuscate20191-1.6588.20095.005.00
obfuscate22211-1.6578.60095.454.55
obfuscate51492-3.8319.90096.083.92
obfuscate110-7.6000.000100.000.00
obfuscate330-67.1330.000100.000.00
obfuscate880-0.2500.000100.000.00
obfuscate60600-1.3170.000100.000.00
obfuscate110-7.1000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.3 var:
Fri Oct 9 13:25:45 2020; Spam; 12.3; obfuscate; Bitcoin Team ; JUNK UTF-8QUpptC3A4ck20hur20du20kan20tjC3A4na; ...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Fri Oct 9 00:32:03 2020; Mail; -100.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JThCBEYXJyZW4gQSBGb3Jz; ...

6 st Spam och 984 st Ham ger totalt 990 st Mail (00% spam) till 41 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.2500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Oct 10 11:37:00 EDT 2020