&Nu Status


Mail log för 8 Oktober - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6256250-6.0020.000100.000.00
obfuscate59590-3.5420.000100.000.00
obfuscate50500-1.9500.000100.000.00
obfuscate34340-9.8680.000100.000.00
obfuscate32311-1.8458.60096.883.12
obfuscate29281-0.5717.90096.553.45
obfuscate27261-0.9736.00096.303.70
obfuscate26251-1.2529.50096.153.85
obfuscate23221-1.7148.60095.654.35
obfuscate22220-7.7950.000100.000.00
obfuscate21210-2.4900.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6256250-6.0020.000100.000.00
obfuscate59590-3.5420.000100.000.00
obfuscate50500-1.9500.000100.000.00
obfuscate34340-9.8680.000100.000.00
obfuscate32311-1.8458.60096.883.12
obfuscate29281-0.5717.90096.553.45
obfuscate27261-0.9736.00096.303.70
obfuscate26251-1.2529.50096.153.85
obfuscate22220-7.7950.000100.000.00
obfuscate23221-1.7148.60095.654.35
obfuscate21210-2.4900.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13121-1.25011.80092.317.69
obfuscate27261-0.9736.00096.303.70
obfuscate18171-0.9416.00094.445.56
obfuscate26251-1.2529.50096.153.85
obfuscate981-0.9257.70088.8911.11
obfuscate32311-1.8458.60096.883.12
obfuscate29281-0.5717.90096.553.45
obfuscate23221-1.7148.60095.654.35
obfuscate11101-0.3608.30090.919.09
obfuscate770-29.2290.000100.000.00
obfuscate14140-8.1930.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-51.5000.000100.000.00
obfuscate550-41.2400.000100.000.00
obfuscate770-29.2290.000100.000.00
obfuscate34340-9.8680.000100.000.00
obfuscate14140-8.1930.000100.000.00
obfuscate22220-7.7950.000100.000.00
obfuscate17170-6.8470.000100.000.00
obfuscate6256250-6.0020.000100.000.00
obfuscate440-4.2750.000100.000.00
obfuscate220-3.7000.000100.000.00
obfuscate59590-3.5420.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13121-1.25011.80092.317.69
obfuscate26251-1.2529.50096.153.85
obfuscate32311-1.8458.60096.883.12
obfuscate23221-1.7148.60095.654.35
obfuscate11101-0.3608.30090.919.09
obfuscate29281-0.5717.90096.553.45
obfuscate981-0.9257.70088.8911.11
obfuscate27261-0.9736.00096.303.70
obfuscate18171-0.9416.00094.445.56
obfuscate770-29.2290.000100.000.00
obfuscate14140-8.1930.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate770-29.2290.000100.000.00
obfuscate14140-8.1930.000100.000.00
obfuscate21210-2.4900.000100.000.00
obfuscate770-2.1290.000100.000.00
obfuscate990-1.2440.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate990-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate1100.6000.000100.000.00
obfuscate59590-3.5420.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate981-0.9257.70088.8911.11
obfuscate11101-0.3608.30090.919.09
obfuscate13121-1.25011.80092.317.69
obfuscate18171-0.9416.00094.445.56
obfuscate23221-1.7148.60095.654.35
obfuscate26251-1.2529.50096.153.85
obfuscate27261-0.9736.00096.303.70
obfuscate29281-0.5717.90096.553.45
obfuscate32311-1.8458.60096.883.12
obfuscate770-29.2290.000100.000.00
obfuscate14140-8.1930.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.8 var:
Thu Oct 8 11:53:18 2020; Spam; 11.8; obfuscate; Rusta presentkort ; JUNK Vinn ett presentkort till Rusta UTF-8BdsOkcnQ 10.000 kr; ...
Mest Ham med ratio -105 var:
Thu Oct 8 10:47:21 2020; Mail; -105; obfuscate; Inge Larsson ; Re [Fanac] utf-8qDet_svenska_science_fiction-C3A5ret_2019; ...

9 st Spam och 1118 st Ham ger totalt 1127 st Mail (00% spam) till 46 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.2667


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Oct 9 11:37:00 EDT 2020