&Nu Status


Mail log för 7 Oktober - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6126111-5.5649.70099.840.16
obfuscate48453-1.77611.30093.756.25
obfuscate40400-8.2250.000100.000.00
obfuscate36360-1.0310.000100.000.00
obfuscate32320-0.7410.000100.000.00
obfuscate28280-8.4500.000100.000.00
obfuscate26251-0.5046.70096.153.85
obfuscate25241-0.9259.80096.004.00
obfuscate21210-0.9430.000100.000.00
obfuscate20200-1.2550.000100.000.00
obfuscate18180-6.3390.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6126111-5.5649.70099.840.16
obfuscate48453-1.77611.30093.756.25
obfuscate40400-8.2250.000100.000.00
obfuscate36360-1.0310.000100.000.00
obfuscate32320-0.7410.000100.000.00
obfuscate28280-8.4500.000100.000.00
obfuscate26251-0.5046.70096.153.85
obfuscate25241-0.9259.80096.004.00
obfuscate21210-0.9430.000100.000.00
obfuscate20200-1.2550.000100.000.00
obfuscate18180-6.3390.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate48453-1.77611.30093.756.25
obfuscate761-2.1179.80085.7114.29
obfuscate25241-0.9259.80096.004.00
obfuscate6126111-5.5649.70099.840.16
obfuscate26251-0.5046.70096.153.85
obfuscate10910.3118.30090.0010.00
obfuscate28280-8.4500.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate550-79.8400.000100.000.00
obfuscate16160-6.7630.000100.000.00
obfuscate990-1.7000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-100.2000.000100.000.00
obfuscate550-79.8400.000100.000.00
obfuscate770-29.3140.000100.000.00
obfuscate11110-11.9360.000100.000.00
obfuscate990-11.7890.000100.000.00
obfuscate28280-8.4500.000100.000.00
obfuscate40400-8.2250.000100.000.00
obfuscate16160-6.7630.000100.000.00
obfuscate18180-6.3390.000100.000.00
obfuscate6126111-5.5649.70099.840.16
obfuscate110-4.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate48453-1.77611.30093.756.25
obfuscate761-2.1179.80085.7114.29
obfuscate25241-0.9259.80096.004.00
obfuscate6126111-5.5649.70099.840.16
obfuscate10910.3118.30090.0010.00
obfuscate26251-0.5046.70096.153.85
obfuscate28280-8.4500.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate550-79.8400.000100.000.00
obfuscate16160-6.7630.000100.000.00
obfuscate990-1.7000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate28280-8.4500.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate550-79.8400.000100.000.00
obfuscate16160-6.7630.000100.000.00
obfuscate990-1.7000.000100.000.00
obfuscate36360-1.0310.000100.000.00
obfuscate990-2.1000.000100.000.00
obfuscate770-2.3430.000100.000.00
obfuscate110-2.5000.000100.000.00
obfuscate110-0.3000.000100.000.00
obfuscate40400-8.2250.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate761-2.1179.80085.7114.29
obfuscate10910.3118.30090.0010.00
obfuscate48453-1.77611.30093.756.25
obfuscate25241-0.9259.80096.004.00
obfuscate26251-0.5046.70096.153.85
obfuscate6126111-5.5649.70099.840.16
obfuscate28280-8.4500.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate550-79.8400.000100.000.00
obfuscate16160-6.7630.000100.000.00
obfuscate990-1.7000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.3 var:
Wed Oct 7 14:09:03 2020; Spam; 12.3; obfuscate; Bitcoin Team ; JUNK UTF-8QUpptC3A4ck20hur20du20kan20tjC3A4na; ...
Mest Ham med ratio -105.2 var:
Wed Oct 7 09:42:03 2020; Mail; -105.2; obfuscate; Inge Larsson ; Re [Fanac] utf-8qDet_svenska_science_fiction-C3A5ret_2019; ...

8 st Spam och 1079 st Ham ger totalt 1087 st Mail (00% spam) till 47 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.7750


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Oct 8 11:37:00 EDT 2020